Nemocnice k pojišťovnám: Uvolněte své rezervy!

Praha - Řada nemocnic odkládá operace, které nejsou akutní, na příští rok. Jde například o náhrady kloubů, operace kýly nebo vpravení kardiostimulátoru. Vyčleněné peníze ze zdravotního pojištění na ně došly. Nemocnice proto chtějí, aby je pojišťovny uvolnily ze svých rezerv. Ty ale nechtějí a mají v tom dokonce podporu ministerstva.

Zdravotnická zařízení se obracejí směrem k pojišťovnám a nabádají je sáhnout do svých fondů, na kterých leží miliardy. Lékařská komora zase vyzývá doktory k tomu, aby se i soudně bránili pokutám, které jim pojišťovny udělují, když ošetří pacienta i přes vyčerpané kvóty. „Lékaři nemohou být trestáni za to, že léčí správně, tzv. de lege artis,“ namítl Milan Kubek, prezident České lékařské komory (ČLK).

Leoš Heger (TOP09), ministr zdravotnictví:

„Ta rezerva je na účtech malých pojišťoven, těch zaměstnaneckých, a byla větší, začala se vyčerpávat, na VZP účtu je teď nula.“

Reportáž Markéty Šenkýřové (zdroj: ČT24)

I přes pochmurné vyhlídky ze začátku roku se na zdravotním pojištění letos zatím vybralo o necelé 2 miliardy víc než loni i předloni. Podle odhadů státního závěrečného účtu by tak na rezervách pojišťoven mělo být až 18 miliard. O rozpouštění svých rezerv však pojišťovny nechtějí ani slyšet a požadavky zdravotníků před koncem považují za účelové. Navíc rezervy nemají všechny pojišťovny, například VZP pro své pojištěnce rozpustila vše, co měla, tj. 10 miliard.

Pojišťovny a ministerstvo tak chtějí do příštího roku vykročit s co největšími úsporami, protože krize ve zdravotnictví podle nich ještě neodezní.

Vydáno pod