Němeček slíbil soukromým ambulancím více peněz, ale ne na úkor nemocnic

Praha – Soukromí lékaři kritizovali způsob, kterým se financuje zdravotnictví. Jejich zástupci ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) na jednání požádali, aby více podpořil ambulantní péči. Mají pocit, že stát investuje především do nemocnic. Podle ministra je ale nutné zvýšit příspěvky jak nemocnicím, tak na ambulantní péči. S tím soukromí lékaři souhlasí.

Koalice soukromých lékařů upozorňuje, že bez zlepšení financování jejich sektoru se ambulantní péče zhorší a bude také hůře dostupná. Soukromníci tvrdí, že stát na jejich úkor upřednostňuje nemocnice – jde do nich 53 procent veřejných peněz, které přicházejí do zdravotnictví, což je vysoké číslo i v rámci Evropské unie. To ale odmítl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Není podle něj možné lékaře přísně rozlišovat na ambulantní a nemocniční.

Ministr ale požadavek na více peněz pro ambulantní péči neodmítá – pouze nechce soukromé lékaře upřednostnit. „Potřebujeme podpořit financování zdravotní péče jako takové. Jsme pod průměrem obdobných zemí a bez navýšení nemůže fungovat ani nemocniční, ani ambulantní sféra,“ řekl Svatopluk Němeček.

Lékaři se takovému výsledku nebrání. „Náš hlavní návrh je, že by se měla navyšovat platba za práci lékaře a režii lékařských zařízení – ať už jsou to zařízení ambulantní nebo nemocniční,“ zdůraznil mluvčí Koalice soukromých lékařů Vladimír Dvořák. Pokud se ministrovi podaří sehnat více peněz pro všechny lékaře, splní tak i požadavek soukromých lékařů, aby dostali přidáno. 

Němeček se s Koalicí soukromých lékařů znovu sejde za měsíc. Jeho úřad zatím připraví návrh, jak by se financování mělo změnit. Jako nejpravděpodobnější se jeví přehodnocení bodového systému v seznamu výkonů.

Vydáno pod