Nelegální odběr vody v ČR odpovídá roční spotřebě regionálního města

Praha - V minulém roce se v Česku načerno odebralo 116 tisíc metrů krychlových vody, což zhruba odpovídá roční spotřebě regionálního města. Celková výše pokut za prohřešky prokázané při odběrech podzemních vod byla zhruba 10 milionů korun, největší pokuta 1,6 milionu korun byla udělena společnosti Telefónica O2. Kontroloři obešli 436 vytipovaných míst, úspěšní byli skoro v polovině případů. Mezi pokutovanými byly obce, zemědělská družstva, mlýn či pivovar. Zbývá jim ale prověřit ještě polovinu republiky, v práci tak budou pokračovat i celý letošní rok.

Za každý neoprávněně odebraný kubický metr vody zaplatí odběratel pokutu 50 korun, v případě, že neuskuteční povinné měření podzemních vod, s nimiž nakládá, či nepředloží poplatkové přiznání, může mu být uložena pokuta 10 až 50 tisíc korun. „Snažíme se, aby to nebyla jen represivní složka, ale poradit, uvést věci do pořádku, lidi to nestíhají sledovat,“ uvedl Petr Stehlík ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a pracovníci SFŽP loni za černé odběry uložili pokuty v celkové výši 5,8 milionu korun, za neplnění poplatkových povinností 3,9 milionu korun a za porušení dalších ustanovení vodního zákona 161 tisíc korun. Kontrolní orgány navíc doměřily dodatečné poplatky za uskutečněné odběry podzemních vod přesahující 7,6 milionu korun. Telefónica O2 dostala rekordní pokutu za to, že v roce 2007 o třetinu překročila povolený odběr. Firma tehdy poskytla podzemní vodu pro zásobování města Český Brod, které nemělo dostatek vody z vlastních zdrojů, nepožádala ale o navýšení povoleného limitu odběru.

Každý, kdo odebírá podzemní vodu, musí mít povolení. Podle zákona o vodách mají subjekty, které odebírají více než 6000 kubíků vody ročně či 500 měsíčně, povinnost měřit množství odebírané vody a zjištěný údaj předat příslušnému správci povodí. Za každý odebraný krychlový metr překračující tyto limity musí odvést dvě koruny, jde-li o zásobování pitnou vodou, v případě jiného účelu užití potom tři koruny. „Podezřelé jsou pro nás odběry, které jsou 5900, tam bych viděl snahu dostat se pod šest tisíc,“ dodal ředitel odboru ochrany vod ČIŽP Ladislav Bíža.

Vydáno pod