Nejvyšší správní soud přeruší projednávání kárných žalob na soudce

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) patrně přeruší projednávání všech kárných žalob na soudce a státní zástupce. Chce, aby Ústavní soud přezkoumal novou podobu zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Soudci NSS považují za sporné především to, že kárná řízení jsou nyní jednostupňová. Potrestaní soudci nemají možnost se odvolat, mohou jen podat ústavní stížnost.

„Do doby rozhodnutí Ústavního soudu o tomto návrhu budou muset být řízení v kárných věcech soudců pravděpodobně přerušena, neboť je zpochybněna základní podmínka řízení. Z tohoto důvodu bude věc Ústavnímu soudu předložena jako naléhavá, s žádostí o její projednání bez zbytečného odkladu,“ uvedl mluvčí soudu František Emmert. NSS projednává pouze nové kárné žaloby, dříve podanými se zabývá ještě podle staré zákonné úpravy Nejvyšší soud.

Kárný senát NSS se na ústavní soudce obrátí na podnět účastníka jednoho z kárných řízení. Soudci se domnívají, že právo na spravedlivý proces samo o sobě nezaručuje řízení ve dvou či více stupních. „Otázkou však může být, zda právo na spravedlivý proces při kárném řízení soudců není porušeno tím, že jednostupňové řízení o tak závažných skutečnostech, jako je kárné provinění soudce a uložení kárného opatření, je v právním řádu České republiky zcela ojedinělé, bez uvedení objektivních důvodů pro tuto výjimku,“ uvedl Emmert. Podání prý soudci zpracují přibližně za měsíc.

Před novelou zákona bylo kárné řízení dvoustupňové a prohřešky justičních činitelů řešily vrchní soudy a poté Nejvyšší soud. Novela však řízení zjednodušila a přesunula k NSS. Nová pravidla kárných řízení jsou přísnější. Nově mohou senáty soudcům strhnout až 30 procent platu na dva roky, nadále také mají možnost odvolat soudce či státního zástupce z funkce. V kárných senátech už nezasedají jen soudci, ale také zástupci dalších právních profesí. Účelem novely bylo omezení soudcovské solidarity v kárných řízeních.

Vydáno pod