Návrh na odškodnění lidí ze Zakarpatské Ukrajiny dostal šanci

Praha - Stát možná odškodní bývalé československé občany za ztrátu majetku, který museli po roce 1945 opustit na Zakarpatské Ukrajině. Počítá s tím poslanecký návrh zákona, který dnes přes odpor vlády propustila sněmovna do další fáze jednání. Podle kabinetu je ale předloha špatně legislativně zpracovaná. Českoslovenští občané, kteří nebyli již dříve plně odškodněni jinak, by mohli dostat finanční náhradu za domy, hospodářská stavení i budovy sloužící k podnikání, které existovaly k 30. lednu 1946. Odškodnění by mohli chtít také za zemědělské či lesní pozemky, nádvoří a ostatní plochy.

„Pokud by něco takového bylo schváleno, tak lidem pouze otevřeme prostor se soudit, nikoliv se něčeho domoci,“ řekl ve sněmovně ministr a šéf Legislativní rady vlády Cyril Svoboda. Autoři návrhu ale tvrdí, že nedostatky lze odstranit právě při jednání ve výborech. Sněmovna je vyslyšela, protože návrh na zamítnutí předlohy hned v prvním čtení neschválila, a dala mu tak šanci na úspěch. Nyní návrh posoudí výbory. Dolní komora o něm rozhodne za několik měsíců.

Zakarpatská Ukrajina, dříve Podkarpatská Rus, byla od roku 1919 součástí Československa. Od června 1945 byla na základě smlouvy mezi Československem a SSSR o podstoupení Podkarpatské Rusi připojena k tehdejšímu Sovětskému svazu. Dnes je součástí samostatné Ukrajiny.

Návrh předpokládá, že nárok by kromě dosud žijících lidí mohli uplatnit i jejich pozůstalí. Zákon se má vztahovat také na manžele, manželky a děti. Počet žadatelů nelze podle autorů odhadnout. Výše odškodnění za nemovitosti by se vypočítávala s ohledem na jejich současné ceny. Za pozemky by stát vyplácel desetinásobek jejich hodnoty z roku 1938.