Nastala Popeleční středa, pro křesťany první den pokání

Praha - V římskokatolickém liturgickém kalendáři je Popeleční středa prvním dnem postní doby. Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou modlitba, odříkání a almužna, tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Termín Popeleční středy připadá na čtyřicátý den před Velikonocemi, do těchto dnů se ovšem nepočítávají neděle. V praxi proto připadá Popeleční středa na 46. den před Velikonoční nedělí. Kvůli nepravidelnému výpočtu data Velikonoc se její termín každý rok mění. Popeleční středa je pro mnoho křesťanů připomínkou konečnosti a směřování vlastního života. Více informací o tomto dni naleznete na internetovém serveru Víra.cz.

Zavedení „Popeleční středy“ se datuje někdy do 6. až 7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. Jak uvádí internetový server Víra.cz, již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (popelec) s formulí „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.

Popel pochází ze spálených palmových ratolestí

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí, uvádí Víra.cz. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Pro mnoho křesťanů představuje Popeleční středa připomínku vlastní konečnosti a cíle či směřování vlastního života, vyznačuje se tedy pokáním. Jedním z častých vysvětlení symboliky je i to, že si má člověk uvědomit vlastní nicotnost a bezvýznamnost před Bohem. V katolictví je Popeleční středa dnem přísného postu.

Vedle klasických forem se v současné době se v řadě zemí rozšiřuje například o „ekologický půst“, omezení zbytečných jízd autem apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti, píše server Víra.cz.

V následujících letech připadá Popeleční středa na:

• 2011 – 9. března

• 2012 – 22. února

• 2013 – 13. února

• 2014 – 5. března

• 2015 – 18. února

• 2016 – 10. února

• 2017 – 1. března

• 2018 – 14. února

• 2019 – 6. března

Vydáno pod