„Naše země nevzkvétá,“ prohlásil před 25 lety Havel

Praha - Píše se 1. leden 1990 a první nekomunistický prezident od roku 1948 Václav Havel přednesl svůj novoroční prezidentský projev. Byl první, jedinečný a úplně jiný než ty, které v Československu pronášeli po čtyřicet let komunističtí prezidenti. „Naše země nevzkvétá,“ prohlásil na úvod projevu, v němž ostře kritizoval komunismus. Také ho ale označil za nedílnou součást naší historie.

  • "Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá," vzkázal občanům první český prezident.

Svůj projev věnoval Havel, který byl ve funkci pouhé čtyři dny, nejen nově nabyté svobodě, ale upozorovňal v něm i na potřebu obnovit ve společnosti morálku zdecimovanou totalitou.

  • "Mluvím-li o zkaženém mravním ovzduší, nemluvím tím pouze o pánech, kteří jedí ekologicky čistou zeleninu a nedívají se z oken letadel. Mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž na totalitní systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy: všichni jsme - byť pochopitelně každý v jiné míře - za chod totalitní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci," upozornil.

Dodal zároveň, že i svoboda a demokracie vyžaduje spoluúčast a spoluodpovědnost všech. Apel na duchovní obnovu národa byl tím nejsilnějším, co v Havlových slovech zaznělo:

  • "Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. (…) Naším největším nepřítelem jsou dnes naše vlastní špatné vlastnosti. Lhostejnost k věcem obecným, ješitnost, ctižádost, sobectví, osobní ambice a rivality. Na tomto poli nás čeká teprve hlavní zápas."

V závěru zmínil úkoly, které před sebou jako prezident vidí, a prozradil svůj sen o budoucnosti země.

  • "Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů," přál si Havel.

Zakončením projevu připomněl, že naplnit takový sen mohou jen sami lidé. "Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila." Posledními slovy parafrázoval Komenského citát, jenž ve svém projevu použil T. G. Masaryk.

O sedm let později vystoupil Havel s podobně kritickým projevem. V televizní diskusi na jaře 1997 zkritizoval vývoj země a atmosféru ve společnosti popsal jako „blbou náladu“.