Nájemní bydlení i testy oceli - Grantová komise letos ocenila čtyři vědce

Praha – Výzkum nerovností a rizik v oblasti bydlení nebo vytvoření rozsáhlé databáze vegetace České republiky, to jsou nejlepší vědecké projekty podle hodnocení Grantové agentury. Porota letos hodnotila celkem 790 projektů a cenu předsedy agentury Petra Matějů nebo čestné uznání si nakonec odnesli čtyři vědci.

Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd obdržel cenu předsedy grantové komise za projekt Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Podle tohoto projektu by vlastnické bydlení, které v Česku převažuje, mělo být posíleno o stabilní nájemní bydlení. To by prý přispělo ke stabilizaci trhu s bydlením a k nižším nerovnostem v bydlení, i když ty jsou podle Luxe v Česku malé. 

„I chudí lidé u nás bydleli relativně dobře, ale to bylo způsobeno hlavně tím, že během transformace lidé dostali poměrně velké, i když skryté státní dotace formou regulace nájemného, nebo možnost zakoupení bytu za mnohem nižší než tržní cenu,“ uvedl sociolog. Jenže regulace nájemného skončila a privatizovat už není co. Situace se výrazně mění a nerovnosti narůstají, upozornil Lux. 

Ocenění získal také Alexandr Stupakov z Fyzikálního ústavu Akademie věd za novou metodu testování kvality ocelí pomocí přímého měření magnetického pole. Stupakov vyvinul novou soustavu na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu. Takto se dá testovat ocel používaná k výrobě elektromotorů a transformátorů, u které jsou nejdůležitější magnetické vlastnosti – tato metoda by mohla nahradit dosavadní zdlouhavé testy. 

Reportáž Magdaleny Rejžkové (zdroj: ČT24)

Třetím oceněným je pak Milan Chytrý z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za projekt zkoumající vegetaci České republiky, v němž detailně popisuje rostlinnou diverzitu v Česku. Chytrý se svým týmem od roku 1996 systematicky shromažďoval záznamy o druhovém složení vegetace v různých lokalitách. Výsledkem je jedna z největších databází tohoto typu na světě, ve které jsou data ze zhruba 100 tisíc lokalit.   

Zvláštní čestné uznání předsedy Grantové agentury si odnesl Libor Barto z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za projekt Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra. 

Cena od grantové komise je spojena také s finanční odměnou, cena předsedy je dotována částkou sto tisíc korun a zvláštní uznání částkou 35 tisíc korun.