Nadané děti pomůže vzdělávat projekt PERUN

Praha - Národní institut dětí a mládeže rozjíždí za 33 milionů korun projekt na péči o nadané žáky PERUN (Péče, rozvoj a uplatnění nadání). V šesti krajích by měla vzniknout centra, která nabídnou vzdělávání učitelům, ale budou také spolupracovat s místními podniky při podpoře těchto žáků. Součástí iniciativy financované z EU je i web www.talentovani.cz, kde děti, rodiče i školy najdou přehled všech akcí, kurzů a soutěží pro malé génie.

„Máme vynikající děti a mladé lidi, ale otázka je, jestli by jich nemohlo být ještě více,“ vysvětlil šéf institutu Jiří Veverka důvody vzniku projektu. Podle zprávy České školní inspekce totiž školy často nejsou ochotny nebo nedokážou vyjít vstříc mimořádně nadaným žákům.

Navíc pro žáky existuje takové množství vědomostních olympiád, talentových soutěží nebo soustředění pořádaných univerzitami, že orientovat se v nich a vybrat tu správnou akci není snadné. Na webovém portálu by proto měla vzniknout databáze všech těchto aktivit. Učitelé a rodiče zde zároveň najdou výukové materiály pro práci s nadanými a on-line poradnu.

Odborníci poradí v krajských centrech

V Praze, Plzni, Pardubicích, Hradci Králové, Brně a Olomouci by pak měla vzniknout krajská centra na vyhledávání a podporu talentů. Tato pracoviště budou poskytovat přístrojové vybavení, ale i odborníky pro pomoc školám i samotným žákům. Měla by také navazovat spolupráci s místními podniky, které by mohly mít zájem vychovávat si budoucí experty.

Například v Pardubicích, kde je tradice chemické výroby, proto bude centrum zaměřené na chemii a biologii, uvažuje se o spolupráci s rafinerií Paramo. Plzeňské centrum se prý zase zaměří na podporu žáků nadaných na fyziku, do vzdělávacích soutěží by se měla zapojit strojírenská firma Škoda.

Odborníci upozorňují, že Česká republika jakožto země bez nerostného bohatství může zůstat konkurenceschopná jen díky vysoce specializované pracovní síle. Podle výsledků mezinárodních průzkumů znalostí TIMSS a PISA se ale malí Češi zhoršují nejrychleji ze všech zemí.