Náboženská nesvoboda ve světě přetrvává. V Česku na problém poprvé upozorní Červená středa

Česká republika si ve středu poprvé připomíná všechny věřící, kteří jsou pronásledováni kvůli svému náboženství. Během akce Červená středa se rozsvítí v červených tónech Mahenovo divadlo v Brně, v Praze pak kostel sv. Havla, staroměstský kostel sv. Mikuláše a Staronová synagoga. Na řadě míst se uskuteční modlitby, průvody nebo rozsvícení svíček.

První ročník celosvětové iniciativy se v České republice koná pod záštitou České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí. Hlavní část programu proběhne v Praze. V Karolinu Univerzity Karlovy se koná konference, po které bude následovat křesťansko-židovská modlitba a průvod s červenými svíčkami ke Staronové synagoze.

K akci se připojili i organizátoři v dalších městech po celé republice. V kapli Stojanova gymnázia na Velehradě byla o velké přestávce mše a studenti mohli přijít do školy v červeném oblečení. Většina připomínkových akcí je pak naplánována na večerní hodiny. V Brně, Olomouci, Litoměřicích nebo Chrudimi se lidé sejdou na mších za pronásledované. Římsko-katolická církev v Josefově pořádá lampionový průvod s bohoslužbou.

Připojí se i Sydney, Washington nebo Londýn

Připomínkové akce se uskuteční pod heslem „Společně za víru a svobodu“ také v dalších zemích po celém světě. V australském Sydney bude nasvícena Katedrála Panny Marie. V USA se rozsvítí budovy ve Washingtonu, New Jersey nebo na Floridě. Ve Velké Británii se již tradičně v červených barvách představí Westminsterská katedrála.

V letošním roce akce připomíná především pronásledované křesťany v Egyptě a Iráku, vyznavače víry Bahá'í v Íránu, katolíky na jižních Filipínách, etnickou menšinu Rohingů v Barmě, židovskou komunitu v Evropě a lidi různých náboženství v Číně.

Kampaň Červená středa již třetím rokem upozorňuje na přetrvávající pronásledování křesťanů, ale také dalších náboženských menšin po celém světě. Poselstvím akce je vzájemná tolerance, svoboda vyznání a podpora solidarity s oběťmi náboženské perzekuce.

Symbolem se stala červená barva odkazující na krev a utrpení mučedníků.
První ročník se uskutečnil v roce 2016. Za nápadem stojí britská pobočka křesťanské organizace Církev v nouzi, která se zabývá problematikou pronásledování osob pro jejich víru po celém světě.