Na železnici hrozí zmatky - jízdní řád pro příští rok nabírá zpoždění

Praha - Poprvé v historii možná nebude letos v Česku včas sestaven každoroční nový jízdní řád na železnici. Správci kolejí totiž museli už dvakrát posunout jeho uzavírku kvůli průtahům ministerstva dopravy. To ale zase příčiny problému svaluje na resort financí.

Ještě žádný vlak podle nového grafikonu nevyjel a už mají všechny symbolické zpoždění. I tak lze parafrázovat situaci kolem sestavování jízdního řádu. Za to je odpovědná Správa železniční dopravní cesty a všechny závazné termíny pro ni i pro dodavatele všech dat striktně určuje zákon. Podle něj měly například krajské úřady, ale taky třeba soukromé osoby během prázdninových měsíců čas připomínkovat první návrhy grafikonu, závazným termínem pro uzavření materiálu pak mělo být první zářijové pondělí. 

„Původně měl být ten termín uzavřen 5. září, jenže potom se vyskytly nové skutečnosti, které jsme museli vzít v potaz. Tím bylo omezení státního rozpočtu. Proto ministr dopravy žádal SŽDC, aby byl termín prodloužen o dva týdny,“ popisuje mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák. Jeho úřad je přitom při sestavování grafikonu jedním z klíčových hráčů: Závazně si totiž u Českých drah vždy na další rok objednává všechny tuzemské rychlíky. Teprve poté, co je znám jejich počet, trasy a časy, ve kterých vyjíždějí, začíná zařazování tisíců regionálních spojů. 

Reportáž Luboše Rosího (zdroj: ČT24)

Za vše ručí zhruba třicet speciálně vyškolených konstruktérů grafikonu. První komplikací pro ně bylo, když ministerstvo na poslední chvíli oznámilo, že desítky rychlíků na kompletních čtyřech linkách pro další rok zruší. Konstruktéři se tak během uvedeného dvoutýdenního prodlouženého termínu pokusili svůj hrubý návrh grafikonu překreslit. Během tohoto týdne ale ministerstvo otočilo a tvrdí, že rušení spojů bude minimální – zároveň ale žádá další náhradní termín na závazné dodání podkladů. „Teď chceme seznámit jednotlivé kraje s tím, že nakonec po dosažení kompromisu s ministerstvem financí bude redukce spojů minimální. Teprve až kraje zváží naše návrhy, tak objednávku odešleme. Proto budeme žádat další posun termínu,“ tvrdí mluvčí Novák. 

Pro železničáře to je ale nepřijatelné. Ohroženy jsou podle nich například tištěné jízdní řády ve stanicích pro výpravčí, grafikon v elektronické podobě na CD nosičích, ale taky třeba velkoformátové staniční vývěsky s přesnými odjezdy vlaků. Nic z toho nemusí být do poloviny prosince hotové, protože už teď jsou podle nich například ohroženy závazné termíny v tiskárnách. „Nedovedeme si představit, že by mělo znovu dojít k dalšímu posunu za 19. září. To je poslední datum, přes které z našeho pohledu už doslova nepojede vlak. Už teď se totiž pohybujeme ve velice tenkých vodách, kdy bude veliký problém sestavit nový jízdní řád,“ vysvětluje mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.