Na základních školách se objevuje nový předmět etická výchova

Praha - V rozvrhu dětí na základních školách se začne nově objevovat i doplňkový předmět etická výchova, který má být prevencí proti drogám, šikaně a násilí. Děti by v ní měly získat pozitivní vztah k jiným lidem. Etika se nebude učit všude, školy mají samy rozhodnout, zda ji do vyučování zařadí, nebo ne.

Jak důležitá je vzájemná pomoc a přátelství ukáže například obyčejné klubko provázku, jehož síť je pevná jen, když drží všichni najednou. „Cílem etické výchovy je hledat dobro pro druhé, aniž bych očekával, že za to musím něco obdržet,“ vysvětluje učitel Vojtěch Šmídl.

Ve škole v Sušici učí etiku už 11 let. O čem vlastně je, se děti učí právě prostřednictvím podobných her. „Hodně se toho naučíme. Spolupracovat, pomáhat si, skamarádit se s jinými,“ říkají svorně žáci základní školy.

Etiku zatím mohly školy učit jen v rámci jiných předmětů. Podle odborníků to ale nestačí. „Když se něco rozprostře, je obava, že se to vytratí,“ říká Marie Jakešová z Etického fóra. Teď budou moci školy etickou výchovu zařadit jako samostatný doplňkový předmět. Výzkumný ústav pedagogický připravuje metodiku, jak ji učit. „Někteří učitelé nejsou na problematiku připraveni,“ uvádí Jan Tupý z pedagogického ústavu.

Záleží ale na samotných školách, jestli etickou výchovu zařadí do svých vzdělávacích programů. Ministerstvo školství to nařizovat nebude. Podle náměstka Jindřicha Kintzbergera je principem současné reformy velká autonomie škol, takže i zařazení etiky musí školy podle svých podmínek zvážit.

Jako doplňkový samostatný předmět teď mohou základní školy nabízet jen dramatickou výchovu nebo druhý cizí jazyk. K etické výchově ale brzy přibude i mediální výchova a výchova finanční gramotnosti.