MŽP se nelíbí vedení žádné ze tří částí trasy R43

Brno – Ministerstvu životního prostředí (MŽP) se nelíbí návrh prostřední části rychlostní silnice R43, která má vést mezi Kuřimí a Svitávkou. Shodný osud potkal již dříve další dvě části komunikace, která má spojit Brno a Pardubický kraj. Ředitelství silnic a dálnic tak musí přepracovat dokumentaci k silnici a posoudit novou variantu trasy, která kombinuje původní návrh investora s připomínkami obcí a občanských sdružení. Vznikne tak již čtvrtá varianta trasy prostřední části R43.

„Ministerstvo vrací dokumentace k jednotlivým úsekům v podstatě ze dvou důvodů. Investor buď nenechal zpracovat varianty navrhované ekology a občanskými sdruženími, nebo to udělal nekvalitně a vybral z nich ty nejhorší pasáže,“ řekl Miroslav Patrik z Dětí Země. Před dvěma lety prosadilo Patrikovo sdružení návrh, který podle ministerstva životního prostředí mělo ŘSD zapracovat do třetí připravované varianty. Její výsledná podoba se ale podle ministerstva od návrhu ekologů výrazně liší.

ŘSD musí přepracovat také severní část R43 mezi Svitávkou a Starým Městem. Vedle oficiální trasy na východ od Moravské Třebové musí na základě loňského rozhodnutí MŽP zpracovat také alternativní variantu do Svitav, kudy vede současná silnice I/43.

Největší spory se ale vedou u jižní části R43 mezi dálnicí D1 a Kuřimí. ŘSD i Jihomoravský kraj trvají na trase takzvané Hitlerovy dálnice, která měla spojit Rakousko se západem dnešního Polska. Tato trasa vede přes městkou část Bystrc, ekologové prosazují vedení silnice přes Boskovickou brázdu. Definitivní podobu koridoru určí až územní plán, který se nyní projednává. Zastupitelstvo by ho mělo schválit asi v roce 2010. Až poté se začnou posuzovat jednotlivé varianty tras.