MPSV: Bezdomovectví v Česku hrozí až 100 000 lidem, chystáme pomoc

Praha – Úřady v současnosti v České republice evidují 30 tisíc bezdomovců, dalších sto tisíc lidí je ztrátou střechy nad hlavou vážně ohroženo. Na tiskové konferenci to uvedl ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček, který zároveň představil první republikovou strategii pro boj s bezdomovectvím. Stát chce do budoucna posílit sociální bydlení, zefektivnit činnost terénních pracovníků a zajistit lepší zdravotní péči.

„Počet bezdomovců nebo lidí ohrožených ztrátou přístřeší v České republice dramaticky stoupá,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček. „V současné době je odhad osob bez přístřeší asi 30 tisíc, přičemž se odhaduje dále až 100 tisíc osob, které jsou ohroženy bezdomovectvím, což je velké procento.“

K nejohroženějším skupinám patří mladí, kteří opouštějí institucionální péči a nemají potřebné rodinné zázemí, lidé se zdravotním postižením, matky samoživitelky, jež se ocitnou bez zaměstnání, osamělí senioři a lidé v předdůchodovém věku, kteří v případě ztráty zaměstnání jen těžko nalézají nové uplatnění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MSPV) proto představilo první národní koncepci, který se bezdomovectvím zabývá a cílí na časový horizont roku 2020. Má proto zatím pouze základní obrysy, většina opatření by měla začít platit až po roce 2015. „Cílem koncepce je přispět k boji s chudobou a sociálním vyloučením,“ uvedl náměstek pro sociální začleňování Jan Dobeš s tím, že hlavním cílem je prevence. Jak by měl stát proti bezdomovectví bojovat?

  • Sociální bydlení: ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj chce MPSV vytvořit koncepci podpůrného bydlení, které by oslabené občany před bezdomovectvím uchránilo. Sociální bydlení pro potřebné v Česku zatím neexistuje. Předchozí Nečasova vláda počítala s tím, že model do konce roku navrhne, s pádem vlády a rozpuštěním sněmovny k tomu ale nedošlo.
  • Sociální práce: koncepce počítá se zefektivněním činnosti terénních pracovníků, kteří by měli zacílit i na lidi ohrožené ztrátou domova a nejen na osoby bez přístřeší.
  • Sociální služby: MPSV chce zefektivnit stávající systém sociálních služeb a modifikovat ho tak, aby lépe odpovídal potřebám lidí bez domova.
  • Terénní ambulance: pomoc by měly i terénní zdravotní ordinace. Preventivní zdravotní péče je navíc co do financí levnější než následné dlouhodobé léčení.

Představený záměr vítají i politici. „Strategie má hlavu a patu, protože ji dělali lidé z neziskového sektoru, kteří s lidmi bez domova přicházejí do kontaktu dnes a denně. Základ je v prevenci,“ uvedla bývalá členka výboru pro sociální politiku Lenka Kohoutová (ODS).  

„Nezaznělo nic, s čím bych nemohl souhlasit. Naprostou většinu bodů jsme představili i v rámci našeho volebního programu,“ dodal stínový ministr práce za ČSSD Roman Sklenák. „Problémy nemůžeme řešit v okamžiku, kdy se lidé ocitnou bez střechy nad hlavou. Problémům je třeba předcházet.“

Vydáno pod