Mladí komunisté neuspěli s žalobou na ministerstvo vnitra

Praha - Městský soud v Praze dnes zamítl žalobu Komunistického svazu mládeže (KSM), kterou mladí komunisté napadli rozhodnutí ministerstva vnitra o zrušení jejich svazu. Ministerstvo KSM rozpustilo už v říjnu 2006 kvůli programu, v němž KSM uvádí, že se bude snažit o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským. Verdikt není pravomocný, lze proti němu podat kasační stížnost.

Sporným výrokem se stala především věta, ve které se praví, že svaz stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření komunistické společnosti. Tak se má podle programu svazu stát odstraněním soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazením společenským vlastnictvím i zavedením socialistické demokracie.
 
To je podle ministerstva ale v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod a také neslučitelné se základními demokratickými principy.
 
KSM však rozhodnutí ministerstva loni v listopadu napadl žalobou. Ministerstvo podle něj postupovalo „v rozporu s ústavně zaručenou svobodou projevu tohoto sdružení a s jeho právem vyhledávat a šířit informace“ a svobodně se sdružovat. Žalobce navrhl soudu rozhodnutí ministerstva zrušit.
 
KSM v žalobě mimo jiné uvedl, že má ústavou a Listinou základních práv zaručeno právo vyhledávat a šířit informace včetně informací o tom, že zákonem lze stanovit, „který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob“. Podle listiny může být „kdokoli zbaven majetku ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem a obecnými zásadami mezinárodního práva“.

Mladí komunisté měli původně v prohlášení ještě ostřejší formulace o revolučním svržení kapitalismu. Později je ale nahradili současnou mírnější pasáží. Ani ta ale podle ministerstva není v pořádku.

Komunistickou mládež již dříve podpořil místopředseda KSČM Václav Exner. Rozhodnutí ministerstva označil za vážný útok na demokratická práva, především na právo shromažďovací a na svobodu názoru. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš naopak považuje program KSM za zahleděný víc do minulosti než do budoucnosti.

Rozpuštění politického subjektu je krajním rozhodnutím, ke kterému ministerstvo přistupuje jen výjimečně. V roce 2002 například rozpustilo krajně pravicové sdružení Republikánská mládež.
 
Komunistická mládež se účastnila například loňských červnových demonstrací proti návštěvě amerického prezidenta George Bushe v Praze a symbolické blokády vojenského prostoru v Brdech, kterou organizovala komunistická strana.