Mistrovská zkouška pro učně bude od roku 2019, někde nahradí maturitu

Praha - Mistrovská zkouška by měla být naplno spuštěna v roce 2019. Vyučení by ji měli skládat po třech letech praxe. V rámci zákonných předpisů, jako jsou například podmínky pro získání živnostenského oprávnění nebo koncese, by pak měla mistrovská zkouška stejnou váhu jako maturita.

Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) usiluje o zavedení mistrovské zkoušky od svého nástupu do funkce. „Umožní absolventům učebních oborů odborného vzdělávání získat vyšší profesní kvalifikaci, a flexibilně tak reagovat na změny na trhu práce bez toho, aby se museli vracet do škol,“ uvedl.

Jednání o legislativních úpravách, které zavedení této novinky vyžaduje, začnou už v únoru 2015. První pilotní testování by se mělo uskutečnit v prosinci 2016. Plošně by měli učni zkoušky skládat od roku 2019.

Mistrovskou zkoušku žádají zaměstnavatelé i odborné svazy jako Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jejich zástupci se proto stali členy metodického týmu pro její přípravu.  

České školství se dlouhodobě potýká s klesajícím zájmem o učňovské obory. Některé kraje proto vyplácejí žákům stipendia třeba za slušný prospěch či řádnou docházku. A v případě, že se učeň osvědčí, může už na škole získat kontrakt se zaměstnavatelem.