Místo vazby náramky. Vláda ve vybraných případech souhlasí

Praha – Zhruba desetina jedinců stíhaných ve vazbě by mohla místo nedobrovolného pobytu mít tzv. elektronické náramky. Ministerský návrh částečně nahradit vazbu moderním monitorovacím systémem schválila vláda. Resort spravedlnosti odhaduje roční provozní náklady na 12,5 milionu korun.

Podle současného zákona se elektronický náramek může použít jen u trestů domácího vězení nebo u podmíněně propuštěných. Výhodu rozšířit tuto možnost i na vazbu vidí ministerstvo v tom, že by se u vazebně stíhaných nepřetrhaly sociální vazby. Dotyčný by byl dále v kontaktu s rodinou, mohl by docházet do zaměstnání a věnovat se svým zájmům. Podle některých odborníků je prý pachatel v domácím prostředí mnohem silněji motivován k proměně v řádného občana.

Novinka by se týkala těch obviněných, u nichž by nebylo nezbytně nutné provádět nepřetržitou fyzickou kontrolu, avšak na druhou stranu by vzhledem k jejich osobním poměrům i okolnostem případu nepostačovalo uložení alternativního opatření - například peněžité kauce či dohledu probačního úředníka.

Pokud by náramek signalizoval, že obviněný porušil uloženou povinnost zdržovat se v určitý čas na určitém místě, měl by být podle ministerstva bezodkladně vyrozuměn příslušný státní zástupce, soudce a navíc i policie, která by obviněného zadržela. 

Změna si podle důvodové zprávy vyžádá jednorázové vstupní náklady ve výši zhruba 10,5 milionu korun za pořízení náramků a roční provozní náklady ve výši zhruba 12,5 milionu. Peníze půjdou z rozpočtu ministerstva spravedlnosti, které by zároveň chtělo zajišťovat provoz monitorovacího centra. 

Novinka by měla nabýt účinnosti od března 2016. Systém elektronického monitoringu v ČR zatím vůbec nefunguje, ministerstvo v minulosti totiž opakovaně zrušilo tendr. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) opakovaně prohlásil, že zavedení náramků považuje za jeden z klíčových úkolů resortu. Podle informací ČTK by ministerstvo rádo vybralo dodavatele do konce letošního roku, počátkem roku 2016 chce zahájit zkušební provoz.

Vydáno pod