Ministr Pospíšil představil nový občanský zákoník

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dnes představil návrh nového občanského zákoníku. Zahrnuje také množství připomínek, které zaslali jak občané, tak i neziskové organizace či občanská sdružení. Podle představeného kodexu by soudy v budoucnu nemohly úplně zbavit duševně postiženého člověka svéprávnosti, ale pouze ji omezovat. Lidé mají mít také i nadále možnost uzavírat církevní i civilní sňatky. Nejrozsáhlejší soubornou normu od listopadu roku 1989 dostaně nyní na stůl Legislativní rada vlády. Ministři by ji mohli dostat na stůl ještě před letními prázdninami, poslanci na konci roku. Nový zákoník by pak mohl platit od roku 2012.

Podle Pospíšila je hlavní předností návrhu nového zákoníku jeho přehledné a logické sjednocení soukromého práva. Zákoník bude upravovat tři hlavní okruhy: rodinu, vlastnictví a smlouvy. Ministerstvo podle ministra obdrželo přes 3000 připomínek. „Ze zásadních připomínek byla zhruba jedna třetina zapracována,“ dodal hlavní tvůrce zákona a vedoucí katedry obchodního práva PF ZČU Karel Eliáš. Více než 300 připomínek pocházelo od občanů, neziskových organizací či občanských sdružení. K zásadním podle ministra patřily například podněty z Centra advokacie pro duševně postižené. Úřad poté například upustil od úplného zbavování svéprávnosti. Nově se bude jen omezovat.

Jiří Pospíšil:

„Je to fatální úprava, která ovlivní život všech občanů této země na desítky let dopředu.“

Reportáž Veroniky Ludvíkové (zdroj: ČT24)

Pokud by nový občanský zákoník začal platit ve stávající podobě, výrazně by změnil také například dědické právo, které si vysloužilo i nejvíce pochvaly. Zůstavitel by si nově mohl určit, za jakých podmínek se dědic může ujmout majetku. „Zůstavitel bude mít širší oprávnění, bude moci zavazovat dědice k určitým úkonům,“ upřesňuje ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Mezi novinky patří například i možnost osvojit si zletilou osobu. Nově také nebude nutné uzavírat písemně některé druhy smluv a podrobněji jsou upraveny i sousedské vztahy nebo domácí násilí.

V zákoníku zůstávají oba druhy sňatků 

Zákoník také nově definuje manželství. Podle současného zákona je to svazek dvou lidí k vytvoření rodiny a výchově dětí. Nová právní úprava ale podobný účel nevymezuje. Mluví jen o svazku muže a ženy. Proti tomu mají výhrady hlavně křesťanští demokraté. „Pokud chybí účel čehokoliv, tak je popřena podstata a smysl manželství a rodiny, kterou je výchova dětí a mezigenerační solidarita,“ připomíná předseda KDU-ČSL Jiří Čunek.

Ministerstvo spravedlnosti chtělo také povýšit úřední svatbu nad církevní. Kvůli odporu, který tento plán vyvolal v připomínkovém řízení, ale tuto úpravu nakonec vyškrtlo. „Zachováme církevní sňatky v té podobě, jak je zná současné platné právo,“ dodává Pospíšil. To si církev pochvaluje: „Možnost volby snoubenců považuje biskupská konference za vyhovující a také za projev respektu vůči náboženskému vyznání,“ poznamenává tisková mluvčí České biskupské konference Irena Sargánková.

ČSSD nový předpis spíše kritizuje

Pospíšil si chce stejně jako u trestního zákoníku zajistit podporu i u opozice. Sociální demokraté ale novou předlohu spíše kritizují. Místo tlustého zákona, který shrnuje více předpisů, by raději viděli stručnější variantu. Předpis by proto přepracovali a do právního řádu uvedli nejdříve za deset let. „Jsme přesvědčeni, že zákon je také málo srozumitelný,“ dodal poslanec ČSSD Jeroným Tejc. Pospíšil se ale brání: „Čím dříve přijme parlament nový moderní zákon, tím lépe pro naše občany.“