Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový informační portál

Praha - Ministerstvo zdravotnictví spustilo internetový portál, který má pacientům ale také zdravotníkům poskytnout z jednoho virtuálního místa ucelené informace o systému zdravotnických služeb a jejich poskytovatelích. Podle mluvčího ministerstva Vlastimila Sršně se dají na webu nalézt například také informace o právech pojištěnce a financování zdravotnictví.

Zájemci tak například na webu jednoduše naleznou, jaká zařízení v jejich kraji existují a jaké služby jim mohou poskytnout a kolik budou požadovat za nadstandardní služby, například lepší pokoj. Pacient se také dozví, co dělat v různých životních situacích, například co si vzít do nemocnice před plánovanou operací.

Do takzvaného Agendového portálu je zapojeno 82 organizací, a to státní ústavy, centra, fakultní nemocnice, instituty, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, psychiatrické léčebny, státní a ostatní léčebny. Je platformou pro sběr, zpracování a publikování informací, podporuje sběr existujících dat a dává prostor pro publikování informací odborníkům i poskytovatelům v oblasti zdravotnictví.