Ministerstvo vnitra ocenilo rovné příležitosti

Praha – Ministerstvo vnitra (MV) vyhlásilo v rámci konference Rovné příležitosti také vítězné úřady soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Soutěží ministerstvo ocenilo prosazování rovnoprávnosti mužů a žen v Česku. Ministerstvo vnitra zkoumalo, jaké příležitosti nabízejí úřady v obcích, městech a krajích svým zaměstnancům i jak řeší problémy obyvatel navenek. Soutěž má podle MV podpořit zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Každý úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů nejen směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k místnímu obyvatelstvu. Soutěž v Česku proběhla už popáté, ve sledování a odměňování úřadů za to, že prosazují rovnost žen a mužů, je jediná svého druhu v Evropě. Do letošního ročníku se zapojilo 48 úřadů.

Mezi kritéria neobvyklé soutěže patří třeba, kolik školek nabízí město, zda je v nich místo nebo vstřícnost úředníků vůči ženám, které jsou na výchovu dětí samy. „Jakým způsobem podporují zaměstnankyně a zaměstnance na mateřské a rodičovské, jak řeší domácí násilí, ale jsou tam i otázky na bezbariérovost dopravních prostředků,“ doplňuje podmínky soutěže koordinátora genderové problematiky ministerstva Eva Ferrarová.

Symbolickou vodováhu si z krajských úřadů odnesla Vysočina. „Možná je to v tom, že jsme zavedli například takové opatření, že každý náš zaměstnanec si může vybrat tři dny neplaceného volna z důvodů zdravotních, sociálních i svých osobních,“ říká ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Reportáž Magdaleny Trojanové (zdroj: ČT24)

Primát mezi nejmenšími obcemi si odnesly Staňkovice, které si hlídají vyrovnané zastoupení žen a mužů v zastupitelstvu. Jako první v zemi přijala obec Evropskou chartu pro prosazování rovnosti. Další kategorii vyhrála Studénka, tamní úřad platí ženy na mateřské, aby s kočárky testovaly, jak je město bezbariérové, a má i dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným lidem. Starosta Studénky Ladislav Honusek (Občané pro město) říká, že v jeho obci dobře funguje sbor pro občanské záležitosti, který se zabývá problematikou starších občanů.

Radnici Prahy 18 se zas podařilo srovnat platy mezi muži a ženami na úřadu a má směrnici pro užívání genderově vyváženého jazyka. „Aby vám úředníci nenapsali dopis s oslovením ´vážený pane´,“ přiblížila pro ilustraci Ferrarová.

Vydáno pod