Ministerstvo pověsilo nad pražský dálniční okruh nový otazník

Praha - Dokončení pražského dálničního okruhu se prozatím odkládá na neurčito. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž podle informací serveru Aktuálně.cz zrušilo územní rozhodnutí pro severozápadní část této dálnice především proto, že podle stávajícího zadání by v obytných zónách Prahy-Suchdola překračoval provoz hlukové limity. Magistrát má podle serveru nyní dvě možnosti. Buď zajistí nový projekt protihlukových opatření, nebo vypracuje novou trasu.

Pražská a Středočeská hygienická stanice ke stavbě tohoto úseku dříve svolily s podmínkou, že na místech se zvýšeným hlukem z projíždějících vozidel, kde decibely nesníží ani protihluková stěna, vyhlásí úřady takzvané ochranné hlukové pásmo. To znamená, že se v této zóně nemusí dodržovat platné hlukové limity na ochranu obyvatel. Toto rozhodnutí ovšem hlavní hygienik zrušil.

Ze stanoviska MMR:

„Uvedená změna stanovisek, které byly podkladem pro rozhodnutí magistrátu o vydání územního rozhodnutí, je sama o sobě dostatečným důvodem pro zrušení zmíněného rozhodnutí magistrátu a vrácení věci k novému projednání.“

MMR podle serveru uvádí i další důvody, proč územní rozhodnutí nakonec zrušilo. Patří mezi ně i nejasnosti s prací externí firmy VIS, která při vyřizování územního rozhodnutí zastupovala Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), údajně neměla patřičné zplnomocnění. „Magistrát proto pochybil, když bezodkladně po podání žádosti o umístění dané stavby nevyzval společnost VIS, aby doložila plnou moc k zastupování žadatele v daném územním řízení,“ konstatovalo ministerstvo.

Územní rozhodnutí vydal před dvěma lety stavební odbor pražského magistrátu. Suchdolská radnice a další odpůrci stavby se proti tomu odvolali, celkem na MMR přišly stovky odvolacích podání. Suchdol už několik let usiluje o to, aby se okruh posunul dál na sever, k Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.