Ministerstvo dál válčí s ekology o registr znečišťování

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží omezit počet hlášení, která přicházejí do Integrovaného registru znečišťování. Zaměřilo se především na sledování látek, které jsou v odpadech. Podnikatelé totiž musejí v Česku sledovat daleko více látek, než jsou požadavky Evropské unie. Pro podnikatele se jedná přitom o finančně náročnou záležitost. Proti snaze ministerstva zúžit registr se staví starostové i ekologové. Dnešní jednání k žádnému určitému výsledku nedospělo.

Dnes se sešla pracovní skupina složená ze zástupců krajů, ministerstev, podniků a nevládních organizací, která měla posoudit návrh ministerstva průmyslu a obchodu, aby údaje do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) nahlašovalo méně firem než dosud. „Integrovaný registr je důležitý pro veškerý informační systém v rámci Evropy. To, co máme v naší legislativě, je nad rámec požadavků unie,“ podotkla Dana Sládková, vedoucí oddělení integrované prevence MPO. 

Podnikatelé tak musejí sledovat více látek, činností a hlásit následně do registru více informací. Například co se týká látek v odpadech, podnikatelé musejí sledovat o 72 látek více. „Ostatní státy unie hlásí pouze množství nebezpečných látek, odpadů. Těch 72 látek má ale pouze Česká republika,“ konstatovala Sládková.

Jana Altunkaya, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů, Arnika:

„Jsme ochotni přistoupit na kompromis. Snažíme se ovšem, aby se jednalo o méně firem, než za jakým číslem si stojí ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednalo by se přitom i o karcinogenní znečišťovatele.“

Na předešlých jednáních došlo ministerstvo průmyslu a obchodu se životním prostředí podle Sládkové ke kompromisu. „Budeme ještě jednat o počtu látek, které by se do registru hlásily. Nechceme, aby občané měli pocit, že se o životní prostředí nestaráme,“ řekla Sládková.

Ekologové jsou ochotni přistoupit na kompromis 

Český registr znečišťovatelů ale podle vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů vznikl dříve než ten evropský. „Více odpovídá českým podmínkám, shodli jsme se ovšem, že přibližně 30 látek možné vyškrtnout je,“ podotkla Altunkaya.

Rozhovor s Danou Sládkovou a Janou Altunkayou (zdroj: ČT24)