Mimořádné volby do zastupitelstev pěti obcí ovládli nezávislí

V sobotu 20. března se konaly mimořádné volby do zastupitelstev pěti českých obcí. Petrovice I na Kutnohorsku, Hořešovičky na Kladensku, Třeboc na Rakovnicku, Vlčkov na Svitavsku a Vojníkov na Písecku mají nové zastupitele z řad nezávislých. Voliči i komise museli dodržovat protiepidemická opatření.

Nejvyšší volební účast byla v Třeboci na Rakovnicku, kde dosáhla téměř 69 procent. V Hořešovičkách přišlo volit 64 procent lidí, v Petrovicích I necelých 62 procent.

V Petrovicích I si lidé vybírali z dvou kandidátek, každá měla sedm kandidátů. SNK pro rozvoj obce získalo čtyři mandáty, SNK – Dobrá adresa tři mandáty. Nejvíce hlasů získal Martin Dolejší.

V Hořešovičkách na Kladensku si lidé vybírali hned ze čtyř kandidátek, tři z nich nabídly pět kandidátů, jedna šest. Hořešovičky 2021, Obec 2021 a Ženy pro obec získaly po jednom mandátu, SOPO – Sdružení občanů pro obec má mandáty dva, celkem je zde pětičlenné zastupitelstvo.

V Třeboci na Rakovnicku se o přízeň voličů ucházelo sedm jednotlivých kandidátů, do zastupitelstva se dostalo pět uchazečů. Nejvíce hlasů získal Pavel Moravec.

Volilo se i na Pardubicku a v Jižních Čechách

Kromě Středočeského kraje se volby konaly také ve Vlčkově na Svitavsku v Pardubickém kraji a Vojníkově na Písecku v Jihočeském kraji.

Nejvíc hlasů v obci Vojníkov na Písecku získala současná starostka Ivana Soukupová. Předložena tam byla jen jedna šestičlenná kandidátní listina nezávislých kandidátů.

Ve Vlčkově kandidovalo pouze jedno Sdružení nezávislých kandidátů Vlčkov. Všech jeho sedm kandidátů se stalo zastupiteli. V čele kandidátky stál dosavadní starosta Milan Novák, který také získal nejvíce preferenčních hlasů.

Celkově v obou krajích dosáhla volební účast 62,12 procenta. Mandát získalo 11 žen a 18 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 44,7 roku. Nejstaršímu z nich je 78 let, nejmladšímu 21 let. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Třeboc, k volbám jich zde dorazilo 68,8 procenta.

Opatření

Volební komise i voliči museli nosit roušky, dodržovat dvoumetrové rozestupy, k dispozici je dezinfekce. Komise kromě jiného dezinfikovala psací potřeby za plentou, které voliči využívali k vyplnění volebních lístků.

Volit mohli pouze lidé, kteří nebyli nemocní s covidem, popřípadě nebyli kvůli podezření na nákazu v karanténě. Nakažení lidé nebo lidé v karanténě tentokrát možnost volit neměli, komise s mobilní volební urnou obcházela pouze starší nemohoucí občany, nikoliv nakažené.