Miko žádá zjednodušení programu Zelená úsporám

Praha - Nový ministr životního prostředí Ladislav Miko představil priority svého resortu. Patří k nim například vytvoření zprávy o stavu přírody v Česku nebo pokračování projektu Zelená úsporám. Státní úřady by taky podle ministra měly své zakázky směřovat k využití zelených technologií. To chce Miko prosadit i do programového prohlášení vlády. Dalších deset „zelených“ návrhů do vlády posílá i Martin Bursík.

Jednou z hlavních priorit chce Miko vytvořit zprávu o stavu přírody v Česku. Zaměří se na národní parky v zemi, a to hlavně na fungování Národního parku Šumava. Chtěl by taky pokročit v přípravách vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Resort se nově zapojí do jednání o zakázce na likvidaci ekologických škod.

Jako každé oblasti se dotknou i ministerstva životního prostředí plánované úspory v rozpočtu. „Prioritou zůstanou pochopitelně peníze na financování evropských projektů. Byli bychom neradi, kdyby se tam to šetření dotklo, protože tam se každá koruna zmnohonásobuje a byla by obrovská chyba toho nevyužít,“ uvedl Miko.

Priority MŽP (zdroj: ČT24)

U programu Zelená úsporám chce ministr prověřit možnost žádosti administrativně zjednodušit. Ministr trvá na zachování limitů těžby hnědého uhlí a projedná s ministrem financí zákazu na likvidaci ekologických škod. „Naše propočty ukazují, že finanční náročnost této zakázky, ze zkušenosti z předchozích akcí, je menší než těch 115 miliard. Ale je to jenom horní hranice garancí, spíše bude relevantní posuzovat tu otázku podle skutečných nabídek,“ dodal Miko.

Ministr bude ve sněmovně prosazovat přijetí zákona o odpadech, návrh zákona o ochraně přírody a návrh zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Chce také úspěšně dokončit české předsednictví Evropské unii a pokračovat v přípravách prosincové konference v Kodani. Z té by měla vzejít nová světová klimatická dohoda.

Požadavky mají i Zelení

Do programového prohlášení chce své priority dostat i Strana zelených. Jejich předseda Martin Bursík už poslal premiérovi Janu Fischerovi připomínky. Zelení budou chtít mimo jiné víc omezit jízdy kamionů. Vedle tradičních stranických priorit požadují i to, aby výdaje na kulturu odpovídaly jednomu procentu státního rozpočtu.

Vydáno pod