Mezinárodní audit se opřel do financování české vědy

Praha - Mezinárodní audit zkritizoval způsob hodnocení a financování české vědy, takzvaný kafemlejnek je prý třeba změnit. Auditoři poukázali především na nízkou státní podporu a minimální financování vědy z průmyslové sféry. Naproti tomu ocenili stoupající úroveň vědeckých prací. Závěrečnou zprávu auditorské společnosti Technopolis dnes na konferenci prezentovali zástupci ministerstva školství. Od ledna pak chtějí spustit projekt, který má řešit nové efektivnější financování, bude stát 100 milionů korun.

„Závěrečná zpráva upozorňuje na extrémně nízký podíl průmyslové sféry na financování výzkumu a vývoje vysokých škol, nízkou výkonnost výzkumu a vývoje v porovnání se západní Evropou nebo na nízkou institucionální podporu v porovnání s mezinárodním standardem,“ uvedla garantka projektu Jitka Moravcová. Zatímco v Evropské unii představuje státní podpora výzkumu dvě procenta HDP, v ČR to bylo v roce 2009 jen 1,53 procenta HDP.

Hodnocení financované z fondů EU se provádělo od roku 2010, audit o 850 stranách přišel na 38 milionů korun. Hloubková analýza se zaměřila na státní správu, mezinárodní spolupráci českých vědců, způsob rozdělování peněz podle počtu citací a publikací, ale také na ochranu autorských práv a duševního vlastnictví. „Zpráva proto jednoznačně doporučuje opustit současnou metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a na ni navázaný mechanický výpočet výše institucionálního financování,“ uvedli zástupci ministerstva. Hodnocení institucí se prý má provádět zhruba po pěti letech, aby ústavy měly čas předvést, co umí a případně odstranit slabé stránky. Zásadně by se také měly změnit pravomoci vládní rady pro výzkum a vývoj, která byla minulý týden rozpuštěna.

V lednu chce proto ministerstvo zahájit projekt efektivního hodnocení a financování. Příprava nového systému má trvat dva roky, bude stát 100 milionů korun. I na tento projekt půjdou peníze z EU. „Reforma nastavila dobrý směr,“ zastala se nicméně současného systému Moravcová. Poukázala také na to, že až do začátku ekonomické krize se zvyšovaly veřejné prostředky na vědu. „Za posledních deset let se citovanost našich prací zvýšila šestkrát,“ upozornila na zvyšující se kvalitu vědeckých prací. Česko je ale stále pod evropským průměrem v počtu publikací a je stále třeba co dohánět.