Medaili Senátu dostalo 16 osobností. Historik Čornej, lékař Arenberger i vynálezce Procházka

Dvě ženy a čtrnáct mužů, kteří vynikli ve svém oboru a přispěli k dobré pověsti České republiky, obdrželi stříbrné pamětní medaile Senátu. V předvečer Dne české státnosti horní komora ocenila mimořádné osobnosti již pošesté. Letos byl vyznamenán například římskokatolický kněz Jan Rybář či válečný hrdina Josef Švarc, který se zúčastnil závěrečných bojů u Dunkerque. Oba byli pronásledováni komunistickým režimem.

Medaili Senátu z rukou jeho předsedy Milana Štěcha (ČSSD) letos obdržela onkoložka Jitka Abrahámová, která vede společné centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce, Všeobecná fakultní nemocnice a Fakultní Thomayerova nemocnice. Založila také Nadační fond onkologie pro 21. století a je autorkou a spoluautorkou mnoha monografií a článků

Mezi oceněnými jsou také dermatovenerolog Petr Arenberger, který stojí za preventivní akcí Den proti melanomu, či chirurg Josef Dvořák, který v několika českých nemocnicích zaváděl operování štítné žlázy. Stříbrnou medaili dostal také Vladislav Třeška, který je specialistou v oboru transplantologie a cévní a jaterní chirurgie.

Oceněn byl rovněž historik pozdního středoevropského středověku Petr Čornej či amerikanista Josef Jařab, který je odborníkem na afroamerické písemnictví a jeho místo v severoamerickém kulturním kontextu. Medaili obdržela také československá reprezentantka v běhu na lyžích Květoslava Jeriová-Pecková.

Medaili chápeme jako ocenění naší celoživotní práce a veřejných postojů.
Petr Čornej
historik

Mezi vyznamenanými je dále český genetik Jiří Forejt, který objevil a popsal první gen hybridní sterility u savců. Jan Procházka si poctu zasloužil vývojem lithiové baterie, Jan Havelka svou činností v Klubu českých turistů, Vlastimil Dvořák řadou patentů, které posunuly české sklářství na světovou úroveň. Sochař a medailér Zdeněk Kolářský vytvořil symboly významných institucí.

Slavnostní předávání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR (zdroj: ČT24)

Pomoc handicapovaným

Český podnikatel Antonín Machala je zakladatelem firmy ALTECH, která pomáhá lidem s omezenou hybností ke kvalitnějšímu životu. Patři mezi přední evropské výrobce schodolezů, schodišťových plošin, stropních zvedacích systémů a dalších zařízení, která pomáhají svým uživatelům překonávat jejich handicap. I on byl oceněn.

Vyznamenán byl také partyzán František Synek, který za druhé světové války bojoval v brigádě Táborité. Po válce se zaměřil na logopedii a speciální pedagogiku. V roce 1969 spoluzaložil Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, jehož byl dlouhá léta předsedou. Až do svých 95 let učil zdarma děti v mateřských školách správné výslovnosti. Letos oslavil 101. narozeniny

Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Podle Štěcha je udělováno osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Smyslem ceremoniálu není konkurovat státním vyznamenáním, které koncem října uděluje nebo propůjčuje prezident republiky, byť někteří z kandidátů v minulosti patřili mezi senátní adepty na nejvyšší státní ocenění.

Vyznamenaní senátní stříbrnou medailí
Zdroj: Michal Kamaryt/ČTK
 • Jitka Abrahámová
 • Česká lékařka se specializací na obor klinické onkologie. V roce 1966 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2009 je vedoucí Komplexního onkologického centra, ve kterém jsou sdruženy Fakultní nemocnice Na Bulovce, Všeobecná fakultní nemocnice a Fakultní Thomayerova nemocnice. Přitom onkologické pracoviště v Thomayerově nemocnici v roce 1992 sama založila a od té doby jej i vede. Založila také Nadační fond onkologie pro 21. století. Je autorkou a spoluautorkou mnoha monografií a více než 300 prací v domácích i zahraničních časopisech.
 • Petr Arenberger
 • Jeden z nejuznávanějších českých i evropských dermatovenerologů. Působí jako přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a náměstek ředitele této nemocnice pro vědu a výzkum. Kromě českých klinik pracoval i několik let na mnichovské dermatologické klinice a na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Habilitoval v roce 1993 ve svých 35 letech a profesorem se stal v roce 2001. Je předsedou České dermatovenerologické společnosti a místopředsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále je prezidentem Dermatologického boardu Evropské unie lékařských specialistů. Je členem vědeckých rad českých i zahraničních institucí a odborných periodik i čestným členem odborných společností v Čechách, Německu, Rakousku a USA. Jeho klinické práci dominuje psoriáza a kožní nádory. Je duchovním otcem preventivní akce Stan proti melanomu. Napsal více než 300 odborných prací v domácím i zahraničním odborném tisku, prezentoval několik stovek přednášek na tuzemských i mezinárodních odborných fórech a je známým popularizátorem medicíny v našich médiích.
 • Petr Čornej
 • Přední český historik, badatelsky se věnuje zvláště problematice českých a středoevropských dějin pozdního středověku. Vystudoval s vyznamenáním na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor historie – čeština. Po absolvování působil v Ústavu pro českou a světovou literaturu, na své alma mater Filozofické fakultě nebo na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako pedagog hostoval na Varšavské univerzitě a má za sebou badatelské stáže ve Švédsku, Polsku a Německu. Je autorem či spoluautorem mnoha faktografických literárních děl, a to jak monografií, tak článků, skript nebo studií. Nyní pracuje v Ústavu pro jazyk český a také v Historickém ústavu Akademie věd České republiky. Za svoji vědeckou, pedagogickou a literární práci již obdržel řadu ocenění.
 • Josef Dvořák
 • Přední český chirurg se specializací na břišní chirurgii a především chirurgii štítné žlázy. Většinu profesního života strávil na chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, nyní působí v Karlovarské krajské nemocnici, kde vybudoval centrum pro operace štítné žlázy. Během svého profesního života se podílel na rozsáhlém výzkumu, absolvoval zahraniční stáže, je členem řady odborných společností a autorem publikací, zejména oceňovaných monografií o chirurgii štítné žlázy. V několika nemocnicích nejen zavedl operativu štítné žlázy, ale i zapracoval odborný personál včetně operatérů do této náročné problematiky.
 • Vlastimil Dvořák
 • Přední český sklář a autor řady patentů, které posunuly naše sklářství na světovou úroveň. Narodil se do rodiny sklářů a rozhodl se pokračovat v rodinné tradici. Od ukončení studia v roce 1941 pracoval celý svůj život jako sklář. Díky svému manažerskému myšlení a smyslu pro zavádění nových technologií dostal brzy možnost ukázat své schopnosti také ve vedení Severočeských skláren, nejprve jako technický náměstek a následně jako podnikový ředitel. Nakonec zakotvil jako ředitel Výzkumného ústavu Sklo-Unionu, kde setrval až do odchodu do důchodu, a i potom zde působil jako externí poradce.
 • Jiří Forejt
 • Český genetik, který objevil a popsal první gen hybridní sterility u savců. Je světově uznávaným odborníkem v genetice a genomice myši. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1968 pracuje v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky a od roku 1980 je vedoucím Oddělení myší molekulární genetiky. Jako vědecký pracovník absolvoval stáže na prestižních zahraničních ústavech v Paříži a v Londýně, v devadesátých letech působil jako hostující profesor na Katedře molekulární biologie na věhlasném Princetonu. Pro své vědecké projekty získává pravidelně granty jak z českých, tak zahraničních zdrojů, jako například od Howard Hughes Medical Institute nebo od Evropské komise.
 • Jan Havelka
 • Dlouholetý činovník Klubu českých turistů, který se velice zasloužil o renesanci jeho činnosti. Ač je sám vystudovaný elektrotechnik, již od mládí tíhnul ke sportu a turistice, byl členem Sokola a později TJ Bohemians Praha. Na ustavující konferenci Klubu českých turistů v roce 1990 byl zvolen nejprve prvním místopředsedou, po odstoupení tehdejšího předsedy byl o rok později zvolen předsedou. V této funkci setrval celých 15 let, a to až do roku 2006, kdy byl jmenován doživotním čestným předsedou. V roce 1990 inicioval založení Federace českých a slovenských turistů a jako předseda dovedl Klub českých turistů do Evropské asociace turistických klubů, jejímž byl od roku 1997 do roku 2009 prezidentem. Za svoji celoživotní činnost obdržel mnoho turistických vyznamenání, mimo jiné na Slovensku, v Rakousku, Švýcarsku, Španělsku nebo Německu.
 • Josef Jařab
 • Uznávaný amerikanista, literární vědec, překladatel a bývalý senátor. Na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zabývá dějinami americké literatury, zvláště afroamerickým písemnictvím a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu. Velkou pozornost věnuje nejen popularizaci svého oboru, ale zároveň recenzentské a ediční činnosti. Za svoji vysoce hodnocenou práci v akademickém prostředí získal čestné doktoráty na univerzitách ve Spojených státech amerických a Velké Británii, a byl dokonce hostujícím profesorem na Harvardu.
 • Zdeněk Kolářský
 • Vynikající český sochař a medailér. Vytvořil symboly několika významných institucí, jako například insignie Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, medaile pro České vysoké učení technické v Praze či znak České pojišťovny. Vytvořil řadu medailí, plaket a pamětních desek, které zachycují především slavné osobnosti českých dějin či velká jména světové vědy a kultury, mezi nimi Karla IV., Jana Husa, Albrechta z Valdštejna, Tomáše Garrigua Masaryka, W. A. Mozarta nebo Mikuláše Koperníka. Velké místo v jeho tvorbě patří východním Čechám, jeho rodnému kraji, kde tvořil zejména pro města Žamberk, Pardubice nebo rodný Kostelec nad Orlicí.
 • Antonín Machala
 • Český podnikatel, zakladatel a vlastník ryze domácí společnosti ALTECH, která letos slaví 25 let a má přes dvě stovky zaměstnanců. U zrodu jeho společnosti stála myšlenka pomoci lidem s omezenou hybností ke kvalitnějšímu životu, ostatně mottem ALTECHu je „Pomáháme lidem překonávat bariéry“. Firma ALTECH je přední evropský výrobce schodolezů, schodišťových plošin, stropních zvedacích systémů a dalších zařízení, která pomáhají svým uživatelům překonávat jejich handicap. Pan Machala se věnuje i charitativní činnosti, každoročně podporuje řadu dobročinných projektů, jako například Cesta za snem nebo Handy Cyklo Maraton.
 • Květoslava Jeriová-Pecková
 • Bývalá československá reprezentantka v běhu na lyžích. Je trojnásobnou olympijskou medailistkou z let 1980 a 1984. V letech 1974 až 1984 byla členkou reprezentačního družstva. Účastnila se dvou mistrovství světa a dvou zimních olympijských her. Podílela se jako finišmenka na historickém úspěchu československé ženské štafety v běhu na lyžích na Zimních olympijských hrách v roce 1984 v Sarajevu. Je členkou Výkonného výboru Českého olympijského výboru a předsedkyní Klubu fair play při Českém olympijském výboru.
 • Jan Procházka
 • Podnikatel a vynálezce převratné baterie. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nastoupil do Výzkumného ústavu telekomunikační techniky. Emigroval a v 90. letech začal pracovat v americké firmě Altair Nanotechnologies, která vyvíjí pokročilé typy baterií. Po návratu do Čech vstoupil v roce 2005 do firmy Advanced Materials a dodnes ji vede. Soustřeďuje se zejména na komercializaci výsledků špičkového výzkumu v oboru nanotechnologií. Od roku 2013 je zároveň výkonným ředitelem firmy HE3DA, která se specializuje na vývoj revoluční lithiové baterie. Ta by měla sloužit k efektivnímu ukládání elektrické energie.
 • Jan Rybář
 • Český římskokatolický kněz a člen jezuitského řádu. V roce 1945 zahájil studium na klášterním gymnáziu na Velehradě a toto prostředí ho přirozeně ovlivnilo v jeho dalším směřování. O čtyři roky později vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl internován, po svém propuštění tajně složil sliby. Pracoval jako dělník ve strojírenství a stavebnictví, ale přitom dále studoval. V roce 1960 byl znovu zatčen a ve vězení svoje studia dokončil. Jeho spoluvězněm byl biskup Karel Otčenášek, který ho vysvětil na kněze. Až po pádu totality, po 21 letech sledování ze strany StB se dočkal vlastní farnosti v Rychnově nad Kněžnou, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2004. Doposud píše články a knihy a stále působí jako výpomocný duchovní v Horním Starém Městě u Trutnova.
 • František Synek
 • Bývalý partyzán a přední český pedagog-logoped. Již jako vystudovaný učitel se v roce 1945 přidal k partyzánům a až do osvobození bojoval v brigádě Táborité. Po válce se vrátil k pedagogické činnosti, zaměřil se na logopedii a speciální pedagogiku. Působil jako odborný asistent na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1969 spoluzaložil Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, jehož byl dlouhá léta předsedou. Věnoval se i publikační činnosti, je autorem pěti knih, které se zabývají především logopedií, případně slouží jako učební pomůcky pro tento obor. Až do svých 95 let učil zdarma děti v mateřských školách správné výslovnosti. Letos oslavil 101. narozeniny.
 • Josef Švarc
 • Válečný hrdina, příslušník čsl. vojenské jednotky za 2. světové války. V roce 1944 byl nedobrovolně odveden do nacistické Todtovy organizace určené k výstavbě strategických objektů. Během převozu do Normandie uprchl a stal se svědkem vylodění Spojenců v Normandii. Vstoupil do americké armády, podstoupil výcvik ve skotském Edinburghu a byl přiřazen k 3. dělostřeleckému oddílu nově zformované čsl. vojenské jednotky. S ním se účastnil závěrečných bojů u Dunkerque. Po návratu do Čech byl jako člen západního odboje pronásledován StB a několikrát surově vyslýchán. Od roku 1951 až do roku 2016 vedl v Lanškrouně regionální pobočku Československého svazu protifašistických bojovníků, Československé obce legionářské a Československého svazu bojovníků za svobodu.
 • Vladislav Třeška
 • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a svému rodnému městu zůstal věrný. Celý profesní život působí na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň, kterou od roku 1999 vede jako přednosta. Během několika málo let se díky svému nadání a píli stal mezinárodně uznávaným specialistou v oboru transplantologie a cévní a jaterní chirurgie. Absolvoval řadu zahraničních stáží, například ve Velké Británii nebo ve Spojených státech amerických. Díky němu dnes patří plzeňská klinika mezi špičková česká pracoviště.