Matematika se u nás učí špatně, tvrdí odborník

Praha – Změna způsobu výuky matematiky je klíčovou podmínkou pro možnost zavést povinnou maturitu z matematiky. To se ale za čtyři roky nemůže stihnout, soudí spoluautor projektu Matematika s chutí Oldřich Botlík. Ministerstvo školství oznámilo záměr zavést povinnou maturitní zkoušku z matematiky už od školního roku 2018/2019. Ministr Marcel Chládek se proto chce zaměřit na vzdělávání budoucích učitelů matematiky, uvedl v Událostech, komentářích.

Oldřich Botlík se staví proti zavedení povinné maturity z matematiky v plánovaném roce. Mezi argumenty uvádí, že matematické výsledky v ČR nejsou v současnosti příliš valné a že vztah žáků k disciplíně za moc nestojí. „Je jasné, že problém netkví v našich dětech, ale v převládajícím způsobu výuky,“ podotkl Oldřich Botlík.

A aby byla maturita spravedlivá, bude se muset podřídit převládajícímu způsobu výuky, který se během čtyř let nedá změnit. „V okamžiku, kdy tu spravedlivou maturitu zavedeme, dáme všem učitelům jasný signál - 'vyučovali jste správně, problém je v těch dětech'. Je pak na dvacet let vymalováno,“ shrnuje svůj pohled na problematiku. Dodává, že zaujmout studenty je povinností škol, které ji podceňují. Navíc podle něj dnešní způsob výuky nerespektuje vůbec technologický posun za dané roky.

Ministr chce jinak vzdělávat učitele

Jako klíčový krok k tomu, aby mohla být maturita z matematiky zavedena povinně, označil ministr Chládek změnu vzdělávání učitelů matematiky na pedagogických školách. Změna musí proběhnout kontinuálně. Musí dojít nejen ke změně vzdělávání učitelů, ale i ke vzdělávání v průběhu jejich kariéry. „Nelze vystudovat vysokou školu, sednout si a s těmito znalostmi učit děti 20, 30, 40 let. Učitel na sobě musí kontinuálně pracovat,“ prohlásil Chládek s odkazem na debatu o kariérním řádu ve školství.

Oldřich Botlík, Jiří Kuhn a Marcel Chládek: Je třeba změnit výuku (zdroj: ČT24)

Sám si hlavní roli učitele ve vztahu studentů k matematice uvědomuje. „Byl jsem na jednom gymnáziu a zeptal jsem se, kolik dětí se chce ke zkoušce z matematiky přihlásit. Bylo to 75 procent třídy, a to jen proto, že tam mají kvalitního učitele a mají ten předmět rády,“ uvedl příklad ze své zkušenosti.

Matematika jako třetí povinný předmět u maturit

Dosud mají maturanti jako základní povinný předmět český jazyk a literaturu. Jako druhý povinný předmět se nabízí buď cizí jazyk, nebo matematika. Za pět let by se k nim měl přidat třetí, který by matematiku osamostatnil. Původně se s tím počítalo na rok 2020, dnes zní oficiálně školní ročník 2018/2019. Kdo se tedy v příštím roce bude hlásit na čtyřleté středoškolské studium, bude vědět, jaká maturita ho čeká. Urychlení zavedení maturity z matematiky, která by se stala povinnou pro všechny studenty, přišlo jako výsledek rozhovorů vládní tripartity se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Změna by měla být zařazena do novely školského zákona.

Poslední výsledky maturit ukázaly značné nedostatky v matematice. Ti, co si matematiku vzali jako maturitní předmět, totiž skoro ve čtvrtině případů u didaktického testu neuspěli. Když na podzim skládali neúspěšní maturanti opravné zkoušky, u matematiky opět neprošel vysoký počet studentů – přes 43 %.