Majetkové přiznání politiků navržené opozicí vláda nechce

Opoziční TOP 09 a Starostové navrhují, aby politici a další veřejní funkcionáři přiznávali svůj majetek i při nástupu do funkce. Záměr ale odmítla vláda. Hodlá předložit zákonodárcům vlastní novelu zákona o střetu zájmů. O opoziční novele ale nakonec rozhodne Parlament.

Vláda podle předběžných výsledků jednání kabinetu vytýká opozičnímu návrhu údajně příliš nízké limity majetku, nejasné určování hodnoty nebo legislativní nedostatky. Ve své novele zákona o střetu zájmů chce tyto problémy řešit.

„Vláda považuje finanční limity, od nichž se odvíjí oznamování jednotlivých majetkových položek, za příliš nízké. Veřejní funkcionáři budou ve výsledku oznamovat téměř vše, což povede pouze k nadbytečné časové i administrativní zátěži,“ stálo ve vládním předběžném stanovisku. Legislativci se nedomnívají, že by pravidla pro novou povinnost měla být přísnější než pro současná majetková přiznání.

Brífink po jednání vlády (zdroj: ČT24)

Přiznat majetek do třiceti dnů od nástupu

Nyní politici podávají přiznání pravidelně vždy do poloviny roku za minulý rok a do měsíce po skončení funkce. Pokud by byla novela TOP 09 a Starostů schválena, politici by museli do třiceti dnů od nástupu do funkce sepsat majetek, který do té doby nabyli. Šlo by o vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem včetně jejich ceny, o movité věci s hodnotou nad 25 tisíc korun, peněžité úspory, cenné papíry nebo jiné podíly v obchodních společnostech nad pět tisíc korun nebo 10 tisíc korun v případě více emitentů akcií nebo jiných podílů ve firmách. Dále by funkcionáři museli přiznat dluhy, pokud jejich celková výše přesáhla 10 tisíc korun.

Novelou by opozice rovněž chtěla stanovit, že by registr přiznání obecních, městských a krajských politiků a vedoucích pracovníků obecních a krajských úřadů a magistrátů nevedli ředitelé a tajemníci těchto instituci, ale příslušná daňová správa. Ani s touto změnou ale Sobotkův kabinet nesouhlasil. Daňová správa by podle vládních právníků neměla být zatěžována pravomocemi, které nemají s daněmi žádnou přímou souvislost.