Lze odmítnout očkování? ÚS povinnost nezpochybnil

Brno - Ústavní soud (ÚS) částečně vyhověl stížnosti Pavla Vavřičky, který odmítl povinné očkování pro své děti. Jeho stížnost proti pokutě za svůj krok musí znovu řešit Nejvyšší správní soud. Podle ÚS mohou úřady a soudy rozhodnout, že v individuálních případech nebude povinné očkování dítěte vymáháno pokutami. V obecné rovině ale ÚS nezpochybnil ústavnost povinného očkování dětí. Podle nálezu je to politická a expertní otázka, kterou ÚS nemůže do detailu posuzovat.

„Český ústavní pořádek nezná žádné základní právo na to nebýt očkován,“ stojí v nálezu senátu se zpravodajem Jiřím Muchou. Podle mluvčí ÚS Jany Pelcové by nález nikdo neměl vykládat tak, že očkování do budoucna není pro děti povinné. „ÚS rozhodl o tom, že byla porušena základní práva stěžovatele. Konkrétně se jedná o právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. (…) Obecně ÚS neřekl, že není třeba povinného očkování. Takové stanovisko ÚS nevydal,“ prohlásila Pelcová.

Hlavní hygienik Michael Vít:

„Zaprvé ÚS nezpochybnil povinnost očkování v ČR. To je pro mě zásadní informace. Na druhé straně naprosto jasně řekl, že bychom měli v individuálních případech zohlednit individuální zdůvodnění těch lidí, kteří toto odmítnou.“

Na druhou stranu by už hygienici a následně soudy neměli přistupovat ke všem odmítačům dětského očkování stejně a vymáhat splnění povinnosti různými sankcemi. Musejí vyslechnout jejich argumenty a přemýšlet, zda jsou opodstatněné a zda je názor konkrétního rodiče stálý a pevný, anebo jen účelový. „Ke všem těmto případům je potřeba přistupovat velmi individuálně a vzít v úvahu všechny aspekty, které se jednotlivých žadatelů týkají,“ uvedla Pelcová.

Pavel Vavřička v roce 2003 nepřivedl dceru a syna k očkování proti tetanu, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Krajská hygienická stanice tak Vavřičkovi a jeho manželce vyměřila tři tisíce korun pokutu. Vavřička neuspěl s odvoláním k ministerstvu zdravotnictví ani se žalobou u Městského soudu v Praze a kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

Vavřičkovou stížností se NSS musí nyní znovu zabývat, podle ÚS přistoupil k problému příliš formalisticky. Dnešní nález ale ještě nijak nenapovídá, zda se zrovna Vavřička pokutě po mnohaletých sporech vyhne. „Bude na Nejvyšším správním soudu, aby podle kritérií stanovených tímto nálezem celou věc posoudil,“ stojí v nálezu.

Vavřičkova stížnost ležela u Ústavního soudu asi čtyři roky

Po přibližně čtyřech letech, kdy Vavřičkova stížnost ležela u Ústavního soudu, Nejvyšší správní soud mezitím svůj postoj k problematice částečně přehodnotil. Jiný senát NSS v jiném případě stanovil, že odpůrce povinného očkování dětí nelze trestat pokutami za přestupky. Ústavní soud se ale k otázkám povinného očkování zatím nevyjádřil. Kromě Vavřičkovy stížnosti dostal ÚS i další podobné podněty.

Nejvyšší správní soud přitom loni upozornil na to, že konkrétní povinnost očkovat děti je stanovena jen ve vyhlášce, a ne v zákoně. Pokud by stát chtěl dodržování povinnosti vymáhat a odpírače očkování trestat pokutami, musel by se změnit zákon. Ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu připravuje novelu zákona, která opět umožní postihovat rodiče za to, že povinné očkování dětí odmítnou. Novela by měla platit od roku 2012.

Odezva pediatrů:

Česká pediatrická společnost přijala rozhodnutí Ústavního soudu pozitivně. „S rozhodnutím Ústavního soudu souhlasíme a jsme rádi, že aspoň ta základní očkování budou i nadále povinná,“ uvedl její předseda Jan Janda v pořadu Hyde park.

Jan Janda také upozornil na hlavní slabinu odpůrců očkování. „Odpůrci očkování mluví o tom, že rodina se má svobodně rozhodnout, jestli bude dítě očkované, nebo nebude. Realita je ovšem následující: Žádné očkování není schopné vytvořit stoprocentní protilátkovou ochranu u očkovaných dětí. I dítě pořádných rodičů, kteří je nechají očkovat, se může nakazit,“ upozornil Janda.

„Když bude stoupat počet odpůrců očkování a zvýší se počet neočkovaných, tak riziko, že se infekce rozšíří, bude podstatně větší. Svoboda jedněch končí tam, kde ohrožují svobodu, respektive zdraví a život těch, kteří se očkovat nechají,“ dodal předseda českých pediatrů.

Poslanci řeší povinnost očkování proti TBC

Poslanec ODS Marek Šnajdr dnes na jednání Poslanecké sněmovny navrhl, aby děti nebyly plošně očkovány proti tuberkulóze. Tento návrh podal jako pozměňující k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která se týká především koupališť. Podle předsedy zdravotního výboru Borise Šťastného (ODS) se ani v současnosti proti TBC neočkují všechny děti. Výjimkou jsou ty, které patří do rizikových skupin. Opozice ale nesouhlasí. Například podle komunistické poslankyně Soni Markové nejsou názory odborníků na ukončení očkování jednoznačné. Marková uvedla, že nízký výskyt TBC mezi mladými lidmi do 20 let je způsoben vysokou proočkovaností této skupiny, která je asi 98,5 procenta.

Vydáno pod