Louky a pole mizí pod nánosy zeminy - už to není odpad

Třebíčsko - Stavební firmy mohou od letošního roku vozit vytěženou zeminu ze staveb prakticky kamkoliv. Zemina už totiž není považována za odpad, a tak končí v blízkosti nových staveb na loukách a polích. Navíc často i bez souhlasu vlastníka pozemku. Někteří poslanci se teď snaží iniciovat změny zákonů tak, aby inspekce opět mohla vyvážení zeminy kontrolovat a případně postihovat.

Dokládá to příklad z městysu Okříšky na Třebíčsku. Staví se zde nová továrna. Vlastník pozemku s vyvážením zeminy ze stavby do svého sadu souhlasil. Jenže správně neodhadl potřebnou plochu. „Odhad množství té zeminy neodpovídal skutečnosti a té zeminy bylo nakonec daleko víc a to už stavba probíhala,“ podotkl Josef Kula, starosta městysu Okříšky.

Keře tak skončily pod navážkou a třešně se budou trhat ze země přímo z koruny stromů. Inspekce životního prostředí za narušení krajinného rázu investorovi loni uložila pokutu bezmála 400 tisíc korun a nařídila provést terénní úpravy. Letos by už tuto pravomoc neměla. „Komplikuje to situaci pro společnost, nebude orgán, který by dostatečně účinně mohl toto šetřit a zamezit těmto případům,“ vyjádřila se Eva Tylová, ředitelka ČIZP.