Liška považuje učitelský standard za jednu z priorit ministerstva

Praha - Standard učitelské profese bude jednou z priorit na seznamu nedokončené práce, který svému nástupci zanechá odcházející ministr školství Ondřej Liška. Standard má stanovit, co mají umět a znát dobří učitelé, a má sloužit ke zvyšování jejich kvalit. Pro některé pedagogy je to však jen úřednické pseudoopatření, jehož zavádění ubírá peníze potřebnějším věcem. Alespoň tak se vyjadřují někteří diskutující na stránkách projektu.

"Věřím, že ta práce rozhodně nepřijde vniveč a že se do roka znovu sejdeme už nad konkrétními výsledky práce - budeme uvažovat, jak standard zavést, jak z něho udělat zákonnou normu, jak ji provázat na systém ohodnocení, na mzdy učitelů a přivést do školství více prostředků,“ uvedl ministr školství Ondřej Liška.

Do října mohou zájemci posílat své připomínky k prvnímu návrhu standardů, další informace jsou na internetových stránkách. Právě tam se objevily i nespokojené názory na celý projekt. Jeden z diskutujících v dotazníku uvedl, že se standardy stanou honbou za dokazováním své kvality a snahy získat vyšší plat. Pro ředitele to pak přinese množství papírování i případné spory. „Proč ze státního rozpočtu financujeme takovéto papírové záležitosti na místo toho, abychom cíleně a plánovaně zlepšovali finanční ohodnocení náročné práce učitelů?“ ptá se jiný.    

Autoři konceptu však argumentují tím, že požadavky na učitele se změnily a kantoři by měli také vychovávat, nejen dětem nalít do hlavy vědomosti. Podle jedné z autorek standardu Hany Košťálové přináší tato novinka učitelům nový typ odpovědnosti a měla by v první řadě učitele podpořit, aby si uvědomili, co je třeba zlepšit. Protože bude jasně řečeno, co by měl dobrý učitel zvládat, bude pak možné i objektivně jeho práci hodnotit, uvedla.    

Standard by měl být do budoucna zakotven i v legislativě, zatím však není jisté jak. Po standardech by měly následovat atestace učitelů - podle prvních plánů by měli být například po šesti letech praxe přezkušováni. 

Vydáno pod