Lidé pod hrozbou pokut a ekologických daní vyřazují auta

Praha – Lidé od začátku roku ve velkém vyřazují z registru auta. V posledních měsících byl vyřazen oproti loňsku asi dvojnásobek vozidel, v dubnu jich bylo téměř 20 tisíc, od loňského října do letošního března dokonce 220 tisíc. K vyřazování starých vozidel z registru vede jejich majitele nový poplatek, který musí platit za auta bez povinného ručení, a také zavedení ekologických poplatků za novou registraci starších vozidel, která nesplňují přísné emisní normy. Informovala o tom Česká kancelář pojistitelů.

Majitelé nepojištěných aut musí od Nového roku platit příspěvek do garančního fondu pojišťoven. U osobních automobilů se jedná o sumu 50–70 korun denně. Podle údajů v centrálním registru vozidel a dat pojišťoven bylo na přelomu roku v Česku zhruba 800 tisíc vozidel bez povinného ručení, z nichž podle odhadu ČKP asi čtvrtina jezdila po silnicích. Z nově zavedených příspěvků jsou kryty škody v případě jejich havárie.

Od února dostávají neplatiči povinného ručení od ČKP výzvy k hrazení příspěvku. Kancelář se soustředí především na majitele, u kterých hrozí, že s nepojištěným autem jezdí. Příjemce výzvy má 30 dní na úhradu příspěvku, popřípadě na doložení, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. K tomu má sloužit dotazník, který spolu s výzvou dostane. V případě, že nezaplatí, ani nedoloží, proč platit nemusí, hrozí mu soud a v krajním případě i exekuce.

Zatímco počet škod způsobených motoristy bez povinného ručení v posledních pěti letech výrazně neroste, podstatně se zvyšuje finanční objem těchto škod. Loni způsobili nepojištění řidiči škody za 470 milionů korun, tj. o pětinu více než před pěti lety. Tento nárůst prý pokračuje i letos. Škody způsobené nepojištěnými řidiči hradí ČKP z garančního fondu, uhrazenou škodu posléze vymáhá na viníkovi i na dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu.

Vydáno pod