Léky patří do lékárny, vzkazuje ústav. Jen s malým úspěchem

Lucie Šustková: Úspěch je, že se nezvyšuje podíl lidí, kteří léky vyhazují (zdroj: ČT24)

Léky nepatří do koše, nýbrž do lékárny, upozorňuje již čtyři roky Státní ústav pro kontrolu léčiv. Výsledek jeho kampaně za půl milionu korun je ale problematický. Ve směsném odpadu nebo v odpadních vodách stále ročně končí 115 tun léků, vyhazuje je takto téměř pětina lidí. Mnoho dalších potom skladuje prošlé léky doma.

Podíl lidí, kteří vyhazují prošlé léky do koše nebo vylévají léčivé sirupy do záchodu, se od roku 2012, kdy SÚKL zahájil kampaň za vracení léků do lékáren, snížil z 23 na 18 procent. Podle mluvčí ústavu Lucie Šustkové je to úspěch, ačkoli přiznala, že by výsledek mohl být i více přesvědčivý. „Pokud bychom se dostali na 15 procent, bylo by to skvělé,“ poznamenala mluvčí v rozhovoru pro ČT.

Kampaň s názvem Léky do koše nepatří měla podobu dvou animovaných spotů, které kromě webu O lécích.cz a sociálních sítí nechal SÚKL vysílat v čekárnách praktických lékařů a pediatrů. „Tím se nám podařilo pokrýt tři základní cílové skupiny, což jsou chronicky nemocní pacienti, senioři a ženy v domácnosti, resp. maminky na mateřské dovolené. To jsou skupiny, které se s léky setkávají nejčastěji,“ uvedla Lucie Šustková.

Prošlé léky nemají zaručenou účinnost ani bezpečnost

Pacienty, kteří léky do lékáren nevracejí, dělí ústav pro kontrolu léčiv na tři skupiny. Jednou z nich jsou lidé, kterým je problematika lhostejná, další nemají dostatek informací a třetí jsou ti, kteří si nechávají léky doma pro jistotu. „To je velký problém. Pokud lidé používají léky, které jsou nepoužitelné, to znamená buď jsou prošlé, nebo nebyly správně skladovány, tak u nich nejsou zaručeny parametry jakosti, účinnosti ani bezpečnosti,“ varovala mluvčí SÚKL.

Jediný správný způsob, jak zacházet s nespotřebovanými prošlými léky, je jejich navrácení do lékárny. Ty mají zákonnou povinnost nepoužitelné léky shromažďovat a předat k likvidaci. „Zajistí odvoz specializovanou firmou, která tyto léky přemístí do spalovny a jsou spalovány za velmi vysokých teplot. Důvodem je, že nepoužitelné léky spadají do kategorie nebezpečného odpadu,“ uvedla Lucie Šustková.

Kampaň za vracení léků do lékáren bude pokračovat. Snížit množství léčiv v odpadech chce SÚKL navíc nejenom apelováním na jejich vracení, ale také na střídmost při pořizování léků. „Chtěli bychom se vrátit o několik kroků zpět do chvíle, kdy lék získává – ať už si ho jde sám koupit do lékárny z vlastního popudu, nebo má recept od lékaře. Chceme, aby lidé více přemýšleli, jestli lék opravdu potřebují, nebo jestli ho nakupují jenom do zásoby,“ poznamenala mluvčí.

Hrozba pro životní prostředí? Zatím ne

Ačkoli se ale SÚKL snaží omezit vyhazování nepoužitelných léčiv, jeho mluvčí přiznala, že důsledky toho nejsou nijak ničivé. Vyhazování léků do koše nebo splachování do odpadních vod vede k jejich prosakování do půdy a do podzemních vod. V současnosti je však koncentrace takřka neměřitelná a pro člověka zcela neškodná. Kampaň se tak soustředí především na to, aby to tak zůstalo vzhledem k tomu, že spotřeba léků v Česku neustále roste.