Lékaři protestují proti evropské směrnici o škodlivosti magnetické rezonance

Praha - Čeští radiologové se, stejně jako jejich zahraniční kolegové, postavili proti evropskému předpisu, který určuje, jak se mají chránit zdravotníci obsluhující magnetickou rezonanci. Podle nich jim přísný předpis řadu úkonů úplně znemožní. Přitom magnetickou rezonancí vyšetří lékaři v Česku 150 tisíc pacientů každý rok, v celé Evropě jdou počty vyšetření do desítek milionů.

Evropská směrnice dohlíží na pracovní podmínky lidí, kteří každý den vstupují do magnetického pole. Kdyby ji ale začali přesně dodržovat v nemocnicích, personál by k magnetické rezonanci směl jen několikrát do roka. „V podstatě by to znamenalo, že by nebylo možné pomáhat pacientům, kteří se bez pomoci k zařízení nedostanou,“ vysvětluje Jan Peregrin, přednosta radiologie v pražském IKEMu. Jednalo by se tedy především o staré lidi, děti a pacienty v bezvědomí. Přísné limity by také znemožnily náročné zákroky, kdy chirurgové operují mozek přímo v magnetickém poli.

Směrnici nepovažuje za nejšťastnější ani Jan Šprindrich z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který se domnívá, že je třeba tuto lepší alternativu rentgenového záření spíše podporovat než brzdit. Lékaři uznávají, že magnetická rezonance je stále výkonnější, naopak její škodlivost dosud žádná studie neprokázala.

Směrnice měla začít platit příští rok v dubnu, radiologům se ale podařilo prosadit odložení její platnosti o čtyři roky. Mezitím vliv záření posoudí odborníci a výsledkům jejich zkoumání bude přizpůsobena i změna směrnice. Změny jsou ovšem běh na dlouhou trať, neboť případné výjimky musí znovu schválit Evropský parlament.

Vydáno pod