Lékaři našli nový způsob léčby sarkomu

Praha – Lékaři Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty představili speciální způsob léčby sarkomu. Jedná se o unikátní operaci nádoru metodou promývání končetiny při vyšší teplotě. Speciální typ zhoubného nádoru, sarkom, se sice objevuje u pacientů poměrně vzácně, při výskytu se ale může chovat velice agresivně. Jedná se o nádorové onemocnění pojivové tkáně.

Operace trvala tři hodiny, a pokud nenastanou komplikace, mohla by jít osmdesátiletá pacientka z Prahy za pět dnů domů. „Operovali jsme dnes pacientku s opakovaným zhoubným melanomem, která už jednou tuto proceduru absolvovala před dvěma lety. Během posledních čtyř měsíců se nádor vrátil, takže vzhledem k tomu, že jsme použili tumor nekrosis faktor, který předtím dostupný nebyl, předpokládáme, že by na to mohla zareagovat dobře a stav se zlepší,“ uvedl operatér Miroslav Špaček z 2. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie.

Rizikové jsou zejména končetiny, někdy je nutná amputace

Sarkom vzniká z pojivových tkání v jednotlivých částech organismu. Nejčastější bývá právě v končetinách. „Sarkomy se od jiných epitelových nádorů liší svým chováním, agresivitou a zejména vznikem. Jsou relativně vzácné, počty nových onemocnění v České republice se pohybují kolem stovek. V Evropské unii se uvádí kolem 15 tisíc nových onemocnění ročně. Sarkomy mohou vycházet z kteréhokoli pojiva v těle člověka, nejčastěji se ale vyskytují na končetinách,“ vysvětlil přednosta Onkologické kliniky VFN Luboš Petruželka.

Podle jeho slov závisí standardní léčba sarkomu měkkých tkání na stádiu onemocnění. Pro všechny nádory, a tedy i pro sarkomy, je včasná diagnóza ta nejlepší. „Chirurg se snaží odstranit nádor tak, aby byla zachována funkce končetiny. To ale není možné ve všech případech, někdy je nutná amputace. Ani ta ale nemusí vyřešit celý problém,“ podotkl Petruželka.

Při operaci se izoluje místo na končetině, kde se nádor nachází. Je zde nutná perfuze, pro kterou je potřeba sestavit mimotělní oběh. „Když totiž končetinu oddělíme od krevního zásobení celého těla, tak v té izolované části můžeme použít až dvacetinásobné koncentrace účinného léku. Za normálních okolností by bylo toto množství pro organismus toxické a velmi nebezpečné,“ řekl přednosta II. chirurgické kliniky VFN Jaroslav Lindner.

Tato metoda se používala již v šedesátých letech, dnes se ale objevily určité inovace a nové léky. Účinnost operace za použití těchto nových léků se, dle obou lékařů, zvyšuje z padesáti až na pětasedmdesát procent.