Langer přesvědčil prezidenta o prospěšnosti „rekonstrukce“ policie

Praha - Doufám, že mě přesvědčíte, jak je celá reforma důležitá nejen pro policii, ale především pro občany této republiky - řekl prezident Václav Klaus ministrovi vnitra Ivanu Langerovi na úvod jejich setkání v Lánech. Langer na zámek přijel, aby hlavě státu nový policejní zákon představil. Po dnešní rozmluvě má podle svých slov dojem, že se mu to podařilo. Normu schválily už obě komory parlamentu, nyní čeká právě už jen na "posvěcení" od prezidenta.

Langer neuvedl, kdy konkrétně chce Klaus zákon podepsat, něco takového ale ani nepovažuje za důležité. Je rád, že mohl prezidentovi představit zákon, který podle něho znamená průlom v dosavadním fungování policie, a že Klaus projevil o reformu zájem.

„Byl velmi dobře připraven, kladl leckdy i nepříjemné otázky na tělo,“ uvedl po setkání ministr. „Ptal se, jestli to není jen předělávání fasády na starém domě. Ujistil jsem ho, že je to zásadní rekonstrukce, ale že i ta fasáda bude hezká,“ prozradil jako příklad.

Co nového policii čeká…

Pokud by Klaus nový policejní zákon podepsal, začal by platit od začátku příštího roku. Reforma by měla zjednodušit organizační strukturu policie. Rozšiřuje také pravomoci policie, například o možnost vypnout telekomunikační spojení v případě vážné bezpečnostní hrozby.

Měla by policistům také umožnit přístup k údajům o telefonátech, o použití platebních karet a o poskytnutí lékařské péče, pokud tyto informace potřebují při pátrání. Součástí novely je i právo na použití sporných elektrických paralyzérů v případě, že ostatní donucovací prostředky selžou.

Norma zřejmě nevstoupí v platnost v současné podobě - dojde v ní ještě ke změně některých pasáží. Langer slíbil předložit do konce srpna novelu, která by strážníkům navrátila právo měřit radarem rychlost jízdy v obci, které jim reformní zákon o policii odebírá. Dalšími novelami má být také zachována pravomoc státního zastupitelství vyšetřovat trestné činy policistů, které by jinak podle schválené reformy mohli od příštího roku šetřit jen jejich kolegové.

Policie plánuje změnit způsoby kontrolování řidičů.
Zdroj: ČT24