Langer: Česku loni nehrozily žádné teroristické útoky, hlavní je reforma policie

Praha - Bezpečnost v České republice byla loni ve srovnání s rokem 2006 stabilizovaná, bezpečnostní složky nezjistily žádné bezprostřední ohrožení teroristickým útokem a počet spáchaných trestných činů byl čtvrtý nejnižší za posledních deset let. Tak zní hlavní závěry zprávy o vnitřní bezpečnosti a pořádku za minulý rok, kterou dnes Bezpečnostní radě státu předložil ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

„Nebylo zjištěno žádné ohrožení z hlediska terorismu. Zásadním úkolem je pokračující reforma Policie ČR,“ shodli se členové rady, která je poradním orgánem kabinetu. Ministerstvo vnitra předkládá zprávy o bezpečnosti a pořádku v Česku každý rok bezpečnostní radě státu, vládě i parlamentu.

Bezpečnostní složky se dlouhodobě zaměřují především na závažnou hospodářskou kriminalitu, korupci, terorismus, extremismus, nelegální migraci, kriminalitu zločineckých organizací včetně obchodu s lidmi, protiprávní jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, padělání a nelegální obchod se zbraněmi, kriminalitu mládeže, loupeže, krádeže vloupáním a krádeže aut a rovněž porušování pravidel na silnicích.

Bezpečnostní rada státu dnes rovněž posoudila metodiku, s jejíž pomocí má být zajištěn odběr a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných příjmech postižených lidí během mimořádných událostí.

Velká část dokumentů, které projednává Bezpečnostní rada státu, zůstává s ohledem na jejich citlivost a strategické zájmy republiky neveřejná. Například minulý týden se zabývali doplňkovou smlouvou o pobytu amerických vojáků na českém území (SOFA), kterou mají v dohledné době Praha a Washington podepsat, zřejmě spolu s hlavní smlouvou o americkém radaru v Brdech. Tehdy úřad vlády nezveřejnil vůbec žádné informace s ohledem na utajený charakter zasedání.

V čele Bezpečnostní rady státu stojí premiér. Mezi další členy patří většina ministrů. Zasedání se účastní i guvernér České národní banky, předseda Správy státních hmotných rezerv a vedoucí úřadu vlády. Právo účastnit se schůzí má také prezident republiky.