Kvalita vody se horší, chybí čističky

Praha - Poprvé za posledních 16 let se mírně zhoršila kvalita vod. Může za to chemický průmysl a nedostatek čističek. Ve všech řekách jsou sice obsahy těžkých kovů a dalších látek nižší než dřív, znečištění ale trvá.

Řeka Labe obsahuje méně těžkých kovů i biologického znečištění než v minulosti. Problémem podle vodohospodářů zůstávají úseky postižené chemickým průmyslem.

„Přestože došlo k razantnímu poklesu specifických organických látek během těchto 15 let, tak stále zůstávají problémem zejména v oblasti Labe pod Pardubicemi,“ potvrdil České televizi Václav Jirásek z Povodí Labe. Do řeky tu vytékají odpady z chemičky Synthesia.

Na zamoření rizikovými látkami už dříve upozorňovali aktivisté Greenpeace, výhrady ke kvalitě vody mají ale také rybáři. „Nevím přesně, co ta voda obsahuje, ale podle toho, jak páchne, tak si myslím, že to jsou stejné jedy, jaké tam šly v dobách minulých,“ potvrzuje Václav Horák z Českého rybářského svazu.

Pardubická chemička odmítá, že by se za poslední roky nic nezměnilo. Stovky milionů investuje do likvidace odpadních vod. Postupně se odstraňují i staré ekologické zátěže. „Samozřejmě snižujeme výrobu látek, které jsou organického původu a které jsou biologicky hůře odbouratelné,“ ujišťuje mluvčí pardubické chemičky Synthesia Daniel Rubeš.

Čistota povrchových vod se od roku 1990 až do loňska v celé republice neustále zlepšovala. V roce 2006 vůbec poprvé mírně poklesla. „Došlo k mírnému zhoršení některých ukazatelů v některých znečišťujících látkách, jako je například chemická spotřeba kyslíku nebo různé anorganické soli, které jsou rozpuštěné ve vodě,“ potvrdil mluvčí Ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Podle hygieniků zaostává Česká republika v čištění odpadních vod v obcích nad 2000 osob.Evropské unii se přitom zavázala, že do roku 2010 dobuduje potřebné čističky a opraví ty stávající. Celkově měla ČR proinvestovat přes sto miliard korun. „Jenom 77 procent obyvatel je připojeno na kanalizační systémy zakončené čistírnami odpadních vod. Je co zlepšovat,“ podotkl ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství Pavel Punčochář.

Správci povodí řek tvrdí, že čistota povrchových vod nezáleží jen na čističkách a vodohospodářích. Lidé by se také měli chovat ekologicky.