Korunovační klenoty se vrátily zpět do Korunní komory

Praha - Výstava korunovačních klenotů na Pražském hradě skončila. Poklad se vrátil zpět do Korunní komory ve svatováclavské kapli v chrámu svatého Víta. Opět ho tam uložilo sedm klíčníků. Během deseti dní vidělo výstavu více než 30 tisíc lidí. V kapli budou klenoty uloženy do té doby, než se představitelé státu a církve opět rozhodnou pro jejich výjimečné vystavení.

Před pěti lety, kdy byly klenoty vystaveny naposledy, si je přišlo prohlédnout asi o 10 tisíc lidí více. Hlavním důvodem je to, že letošní výstava je výrazně bohatší. Ve Vladislavském sále je umístěno více exponátů, proto se v něm návštěvníci zdrží déle a celková průchodnost je nižší. On-line rezervace vstupenek, které by zabránily hodinovým frontám, ale správa Pražského hradu nechystá. Kýžený výsledek by to podle ní nepřineslo, pouze by se otevřelo pole pro spekulanty.   

Na přání Karla IV., který nechal zhotovit svatováclavskou korunu a byl s ní v roce 1347 jako první korunován českým králem, se klenoty předvádějí lidem jen při výjimečných příležitostech. Letos to bylo k 90. výročí vzniku samostatného československého státu a znovuzvolení Václava Klause českým prezidentem.

Koruna, korunovační žezlo a jablko z druhé třetiny 17. století, korunovační kříž ze 70. let 14. století, obřadní meč ze 14. století a korunovační roucho z poloviny 17. století byly vystaveny ve Vladislavském sále. Doplnily je další exponáty dokumentující historii ceremoniálu královských korunovací.

Vydáno pod