Kopicová: K platbám studentů budeme muset přistoupit

Praha – Odborníci z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) hodnotí takzvanou Bílou knihu terciárního vzdělávání v zásadě kladně. Na začátku dvoudenní konference o reformě českého vysokého školství to dnes řekl zástupce OECD Thomas Weko. Reformu, jejíž součástí má být Bílá kniha, podpořil v projevu na úvod konference i předseda ODS Mirek Topolánek. České vysoké školy ale návrh reformy v minulosti kritizovaly. Podle Kopicové se nyní řeší otázka, zda a jak přistoupit k získávání soukromých finančních zdrojů do vysokého školství. Ať budeme chtít nebo ne, budeme muset podle ní k nějakým platbám studentů přistoupit.

„Česká republika je na druhém místě všech zemí OECD, kde se vyplatí studovat. Rozdíl mezi příjmem středoškoláka a vysokoškoláka je téměř sto procent. Jestliže platíme veškeré studium vysokých škol z veřejných prostředků, každý daňový poplatník na vysokoškoláka přispívá.“ Stejný systém funguje i ve skandinávských zemích, podle Kopicové tam ale tyto příjmové skupiny platí i vysoké daně: „Možnost získat soukromé zdroje je velmi omezená. Ať budeme chtít, nebo ne, budeme muset přistoupit k nějakým platbám studentů.“ Současná vláda školné zavádět nebude, podle ministryně ale připravuje systém půjček, bez kterých není možné o zavedení školného hovořit.

Miroslava Kopicová:

„Nikdo lepší než OECD na světě není. O její posouzení se opírají země jako Japonsko, skandinávské země a další. Nikdo z nás nepochybuje, že tyto země jsou v tomto smyslu velmi úspěšné.“

OECD se v Bílé knize líbí návrh na vytvoření systému základních studijních grantů, grantů na vzdělávání a stipendií určovaných na základě zjišťování sociální situace studenta. Weko ocenil i návrh na vytvoření systému odloženého školného, o kterém je spolu se systémem stipendií potřeba začít mluvit i podle Topolánka. Financování vysokých škol dle počtu studentů ale podle Weka nemotivuje školy ke zvyšování kvality výuky. „Zavedení soukromých příspěvků na studium na veřejných vysokých školách v České republice doporučuje OECD už od roku 2006,“ dodal Weko.

Podle poradce Kopicové Petra Matějů chce reforma otevřít školství na základě principu nabídky a poptávky. „Je známo, že co je zadarmo, nebývá nejkvalitnější. Jestliže si studenti uvědomí, že až jako úspěšní absolventi budou něco vysoké škole vracet, tak dostávají do ruky podle mého soudu veliký vliv na to, jakou kvalitu vzdělání jim škola dá,“ řekl Matějů v Interview ČT24.

Topolánek: Reforma změní Česko na společnost hodnot a vzdělání

Naše vysoké školství se podle Kopicové potýká s celou řadou problémů. Je na poměrně dobré úrovni, ale ví se dobře o jeho slabinách: „To, co se odehrává v tuto chvíli v Plzni, jen potvrzuje jeden z momentů, který reforma řeší a bude řešit. To znamená vztah autonomie vysokých škol a zodpovědnosti.“ Není ale podle ministryně pravda, že by reforma chtěla tímto způsobem omezit akademické svobody.

„Uvnitř vysokých škol musí být takový systém řízení a samosprávy, kde bude jasné, kdo je za co zodpovědný. Současný systém takto nefunguje. Akademické senáty mají poměrně velkou pravomoc, volí rektora a schvalují rozpočty. Jakou ale mají zodpovědnost?“ apeloval Matějů.

Mirek Topolánek:

„Naše země reformu nutně potřebuje. Český univerzitní model je až na kosmetické změny ve své podstatě stále stejný, jako za komunismu… Reforma umožní změnit Česko z konzumní společnosti na společnost hodnot a vzdělání. “

Do správních rad vysokých škol by se podle OECD měli dostat i členové mimo univerzity. Podle Weka neohrozí akademickou svobodu, ale budou znamenat přínos pro zajištění větší veřejné podpory. Proti tomu ale protestovali zástupci univerzit. Školy mají podle nich být prosty jakýchkoliv vlivů vnější politické a ekonomické moci. Na aktivnější spolupráci vysokých škol se soukromým sektorem ale apeloval i Topolánek. Vyzval také k větší autonomii, ale i větší odpovědnosti škol. Nicméně podotkl, že Bílá kniha je pouze kompromisem a on považuje za škodu, že nenaplňuje celý ideál reforem.

Podle Petra Matějů lze ale od OECD očekávat i kritiku. „Vytknou nám to, že jsme měli být trpělivější v debatě s akademickou obcí, zejména v nejcitlivějších otázkách řízení a samosprávy. Paní ministryně Kopicová proto jasně řekla, že chce v debatě pokračovat,“ řekl Matějů.

Bílá kniha terciárního vzdělávání má zásadně změnit tvář školství a vzdělávací soustavy. Finální podobu shrnující plánovanou reformu představilo ministerstvo loni v prosinci. Podle Kopicové je reforma terciárního vzdělávání nejdůležitější reformou, která pod současnou vládou probíhá. V lednu 2009 dokument přijala vláda. Na jaře 2009 ale byly reformy pozastaveny. V současné době probíhají rozsáhlé výzkumy a studie. V únoru 2010 by mohly být předloženy varianty věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání k připomínkovému řízení. Konečné rozhodnutí ale bude až na vládě, která vznikne po volbách. Podle Kopicové bude připravena varianta se školným, ale i bez něj. S přípravou reformy bude ministerstvu nově pomáhat i poradní sbor, který povede Rudolf Haňka z Cambridgeské univerzity.

Vydáno pod