Kontroverzní tituly z plzeňských práv zatím bez viníka

Praha - Kontroverzní udělování titulů na plzeňských právech nebude mít žádného viníka. Policie případ odložila pro nedostatek důkazů. Nepodařilo se prokázat, že by některý funkcionář z bývalého vedení fakulty spáchal trestný čin. Detektivové se soustředili především na kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž absolventi mohli po dvou letech automaticky přejít do třetího ročníku bakalářského studia, aniž by absolvovali předepsaný počet zkoušek jako ostatní řádní studenti. Zprávu přinesl deník Právo.

Odložení případu potvrdila šéfka plzeňských žalobců Antonie Zelená. „Ztroskotali jsme na nedostatku důkazů. K programu celoživotního vzdělávání neexistuje prakticky žádná dokumentace. Nevíme, co se tam učilo a jak dlouho. Prostě nic.“

Policisté nenašli ani smlouvy mezi fakultou a orgány státní správy, jejichž zaměstnanci mohli tímto způsobem získat vysokoškolský titul. „Dopátrat se tak vůbec pravidel, podle kterých program fungoval, bylo zhola nemožné,“ dopnuje Zelená.

Plzeňská práva
Zdroj: Jindřich Mynařík/isifa/LN

Praktiky přijímání studentů do třetího ročníku bakalářského studia bez nutnosti absolvovat předepsané zkoušky fungovaly za bývalého vedení fakulty, které v roce 2009 kvůli aféře s rychlostudenty odstoupilo. Program celoživotního vzdělávání byl jednou z největších chyb, kterých se právnická fakulta za vedení Jaroslava Zachariáše a jeho předchůdce Milana Kindla dopustila.

Nynější studenti faklulty se snaží přestupovat na jiné školy, nemají to však jednoduché. Bez příjimaček to jde jen někde, všude je téměř plno, mnohdy hrozí i přestup do nižšího ročníku. „O přestup požádalo asi 150 studentů,“ potvrzuje děkan pražských práv Aleš Gerloch. Plzeňská práva navíc nyní nemohou přijímat nové studenty.