Kocáb vládě doporučuje při řešení Šluknovska dlouhodobou prevenci

Praha – Nadace Michaela Kocába dnes předá vládě Petra Nečase (ODS) petici vyzývající k řešení problému mezi majoritou a Romy na Šluknovsku a dalších problematických oblastech. Šluknovská výzva podle slov jejího autora Michaela Kocába obsahuje také konkrétní návod, jak krok po kroku řešit otázku integrace Romů. Vláda má podle jeho názoru připravit pro řešení problémů na Šlukonovsku především preventivní opatření, ačkoli ji aktuální dění v regionu nutí k přijímání rychlých, represivních kroků. Výzva apeluje na Nečasův kabinet, aby se vrátil k naplňování akčního plánu začleňování dětí do vzdělávacího procesu a výrazně omezil možnosti umisťovat romské děti do speciálních a praktických škol. Systémověji se má postavit k Agentuře pro sociální začleňování, jejíž mandát v části lokalit končí v roce 2012. Situaci by podle Kocába prospělo i obnovení Kampaně proti rasismu a intoleranci.

Premiér Petr Nečas (ODS) v době předávání výzvy nebyl v úřadu. Podle hodnověrných zdrojů se do neklidného kraje chystá vypravit v příštím týdnu. K návštěvě ho vyzvali i místní starostové. Ze strany levicové opozice čelí předseda vlády kritice, že kabinet region zanedbává a že reformní kroky vlády dále prohloubí problémy chudých.

Kocáb dopoledne ve Studiu ČT24 jmenoval mezi konkrétními navrženými kroky urychlení plánu inkluzivního vzdělávání. „Všichni víme, že klíč je ve vzdělanosti. Ve všech sociálních a rasových problémech, jak je z minulosti známe, se vždycky objevoval princip různých úrovní vzdělanosti a tím pádem i vzájemné nepochopení sociálních vrstev. Musí se úplně změnit přístup romských dětí do mainstreamového vzdělávání…,“ míní Kocáb.

Michael Kocáb: „Sociální svár a náklady na něj nás stojí 10 a víc miliard ročně. Pokud bychom agentuře (pro romské začleňování) navýšili roční rozpočet na 400 milionů nebo i miliardu, situace se bude řešit. Musíme mít armádu sociálních pracovníků, jinak to nepůjde.“

Podstata problému tkví podle Kocábovy výzvy v dlouhodobém zanedbávání systémových řešení, které mají odstranit příčiny sociálního vyloučení. „Pokud vláda ČR nebude tyto problémy řešit systémově, vyskytne se podobná situace jako na Šluknovsku i na jiných místech ČR,“ stojí v dokumentu, pod který vedle jednotlivců se podepsaly sdružení Amnesty International ČR, Český Helsinský výbor, Open Society Fund a Vzájemné Soužití.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková ve Studiu ČT24 odmítla Kocábovu domněnku, že by o vládním dokumentu nevěděla. O konkrétních změnách třeba právě v otázce vzdělávání prý jedná s ministerstvem školství. Podle jejích slov jsou nutné legislativní změny. „Je nutná patřičná legislativa, která systematicky a systémově pomůže tomu, že děti z romského prostředí nebudou na základě pedagogicko-psychologických poraden diagnostikovány jako děti s lehkým mentálním postižením, ale budou hodnocceny jako děti patřící do normálního středního proudu. Nyní od září by měly být v účinnosti dvě nové vyhlášky, které situaci poměrně výrazně zlepší…,“ uvedla Šimůnková.