Koalice se shodla s ČSSD na zákonu o třetím odboji

Praha - Sněmovní branný a bezpečnostní výbor dnes doporučil poslancům schválit návrh zákona o protikomunistickém odboji, podle kterého dostanou jeho účastníci ocenění 100 tisíc korun, pozůstalí po nich pak poloviční částku. V případě, že by měli odbojáři podprůměrný důchod, bude jim dorovnán na průměrný. Pro koaliční předlohu byli všichni členové výboru, hlasování se zdrželi jen komunisté. Pokud bude předloha schválena, začne platit na návrh opoziční ČSSD symbolicky 17. listopadu.

Sociální demokraté ale měli výhrady k tomu, že osvědčení bude vydávat ministerstvo obrany na základě odborného stanoviska Archivu bezpečnostních složek, případně Ústavu pro studium totalitních režimů. Návrh ČSSD, aby o osvědčení rozhodovala zvláštní komise, výbor neschválil, přesto jej socialisté podpoří. „Současná podoba je o třídu lepší než původní návrh,“ potvrdil předseda sněmovního výboru pro bezpečnost František Bublan (ČSSD).

Se svým návrhem, o němž ale výbor nehlasoval, přišla Konfederace politických vězňů. „Nechceme statut válečných veteránů, odznak ani peníze,“ uvedla její předsedkyně Naděžda Kavalírová. Konfederace navrhuje, aby sněmovna uznala třetí odboj a zahrnula do něj jen lidi, kteří byli pravomocně odsouzeni z politických důvodů a po pádu socialismu rehabilitováni. Nevztahovalo by se to ale na členy komunistické strany. Je možné, že některý z poslanců návrh předloží při druhém čtení zákona ve sněmovně.

Zákon zřejmě vylučuje bratry Mašíny

Předloha popisuje formy odboje a odporu a vymezuje lidi, na které by se nevztahoval. Překážkou by bylo například jejich zaměstnání u bezpečnostních složek, členství v komunistické straně, v Lidových milicích, akčním výboru Národní fronty a za normalizace také ve Svazu československo-sovětského přátelství. Za odbojáře by se nepovažovali ani lidé, jejichž odboj byl veden „zavrženíhodnou pohnutkou“, nebo kteří se dopustili zavrženíhodného jednání směřujícího k popření hodnot svobody a demokracie či k popření základních lidských práv, a mohli se tomu vyhnout. Jana Černochová (ODS) uvedla, že za tímto ustanovením vidí odbojovou skupinu bratří Mašínů. „Mašíny tam nevidím,“ zdůraznil jeden z autorů Daniel Korte (TOP 09 a Starostové).

Účastníci třetího odboje by osvědčením mohli získat postavení válečných veteránů stejně jako ti, kteří bojovali proti nacismu za druhé světové války a nebyli vojáci. Tím by jim vznikl nárok na některé výhody, například ve zdravotní a sociální péči. Součástí symbolického ocenění by byl i pamětní odznak. Původní předlohu ostře kritizovali při prvním čtení ve sněmovně komunisté, hrozili stížností k Ústavnímu soudu. Pozměněný návrh zákona ještě musí projednat ústavně-právní výbor.

Vydáno pod