Klaus nastoluje provokativní témata, která člověka nutí reagovat

Praha - Prezident Václav Klaus slaví a nejde o oslavu ledajakou. Kulaté 70. narozeniny bude slavit v neděli 19. června, kdy uspořádá také speciální koncert z cyklu Jazz na Hradě nazvaný Gratulace Václavu Klausovi. Prezidentovi k narozeninám zahrají mimo jiné flétnista Jiří Stivín a klavírista Emil Viklický. Václav Klaus není obyčejná osobnost - má své skalní obdivovatele, ale také velmi tvrdé kritiky. Kdysi se říkalo, že společnost se dělí na klausovce a havlovce. Dnes už lidé své názory tolik nespojují s konkrétním politikem, ale přesto dokáže prezident Klaus upoutat pozornost veřejnosti nejen svými politickými kroky, ale také často provokativními názory na nepolitická témata. Připomeneme si některé z nich.

O ekonomické reformě

„Neznám metodu, jak v praxi rozlišit 'špinavé' a 'čisté' peníze, znamenalo by to značné zpochybnění procesu malé privatizace, myslím, že to nebylo dobré rozhodnutí.“ (ČTK/27. září 1991). (Poznámka: Klaus tímto výrokem komentoval rozhodnutí vlády vydat předpis o prokazování původu peněz vkládaných do privatizace.) 

V říjnu 1993 na mítinku ODS v Plzni Klaus uvedl, že ekonomická reforma už skončila a základní reformní kroky byly v této zemi provedeny - „operace skončila a pacient se nachází ve fázi rekonvalescence“. 

O Evropské unii

„Za několik hodin se staneme svědky a současně budeme i aktivními účastníky jedné z nejvýznamnějších událostí dosavadní existence českého státu. Říkám-li dosavadní existence, mám na mysli jeho celou tisíciletou historii, nikoli jen relativně krátkou chvíli novodobé státnosti, tak jak se utvořila po 1. lednu roku 1993. O dnešní půlnoci přestane Česká republika existovat jako samostatný státní celek a stane se součástí Evropské unie.“ (ČTK/30. dubna 2004) 

„Já jsem nesmírně proevropský, kéž by někdo jiný ještě byl tolik proevropský jako já. Ale proevropský neznamená poslušně scvaknout podpatky na každou věc, která se shodou okolností rozhodne v Bruselu. To není proevropství samo o sobě, to je v něčem daleko hlubším. A já věřím, že to já v sobě velmi silně mám.“ (ČTK/8. ledna 2008) 

"Chci být občanem českého státu, nechci evropský pas… Nemám důvod tančit a zpívat v ulicích. Náš vstup do Evropské unie představuje složitý problém, který s sebou přinese výhody i nevýhody. Radikálně změní naši budoucnost a nebude to jenom v dobrém…" (Le Figaro, 2003)

O globálním oteplování

„Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce.“ (Právo/19. září 2006)

„Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“ (HN/9. února 2007) 

O normalizaci

„Nesouhlasím s těmi, kteří vytýkají obyčejným lidem, že s totalitním režimem kolaborovali, že se nebouřili, že nedemonstrovali, že nezakládali různé opoziční skupiny, jako to udělala skupina intelektuálů - z větší části bývalých straníků - v několika seskupeních v letech sedmdesátých a osmdesátých. Reakcí oné masy obyčejných občanů na nesvobodné poměry byla rezistence, nevýkonnost, náhradní individuální aktivity, atomizace společnosti, pouhé pasivní žití v kulisách propagandy, které už nikdo nevěřil. Byli to však právě oni, kdo svým chováním vytvořili předpoklady pro 17. listopad roku 1989.“ (MfDnes/15. listopadu 2003) 

O komunistické straně

„Já bych velmi odlišoval hodnocení komunismu, který jsme někteří prožívali většinu svého života, od komunistické strany v prosinci 2007. Já si myslím, že tohle si trošičku směšujeme. Prostě komunistická strana je v našem demokratickém svobodném parlamentním systému zastoupena…. Mně se zdá směšné, že dneska někdo hrdinně bojuje s komunismem, to měl bojovat před dvaceti či třiceti lety.“ (TV Prima/23. prosince 2007) 

O politické korektnosti

„Politická korektnost je jedna z nejzhoubnějších věcí dnešní doby, je stejně děsivá jako marxismus, vrací nás nekonečně dozadu.“ (HN/9. února 2007)

O nevládních organizacích (NGO)

„NGOism je pro mě nepřítel, jakého jsem měl dřív v komunismu - je skoro na stejné úrovni.“ (ČTK/12. září 2005) 

 O Václavu Havlovi

„Troufal bych si říci, že boj o charakter naší země po listopadu 1989 do dneška je nepochybně v jistém slova smyslu možné symbolicky převést na spor Václava Havla a Václava Klause. Ani jeden z nás za to desetiletí nebojoval s komunismem, ale bojoval s koncepcí toho druhého.“ (MfD/21. dubna 2001) 

O návrhu Národní knihovny od architekta Jana Kaplického

„Podobně jako protijaderní aktivisté u Temelína jsem ochoten přivazovat se vlastním tělem a bránit, aby Národní knihovna v takové podobě na Letné byla.“ (ČTK/4. května 2007)

K chilskému peru

„Cestou do Brna jsem si něco psal v autě a četl jsem si v médiích, koukl jsem se na tužku, kterou jsem měl v ruce, a tužka byla ze summitu v Lisabonu. To člověk standardně dělá, že si tužku, blok z té akce bere. Například teď píšu na blok, kde je lotyšský parlament. Píšete si poznámky, vezmete si ho, a pak si nekupujete další blok, ale píšete do stejného bloku.“ (ČT24, 12. dubna 2011)

Při zvolení Mirka Topolánka předsedou ODS

„Prázdný a falešný topol“ - nejslavnější SMS, kterou v roce 2002 vtisknul nehezké stigma svému nástupci Mirku Topolánkovi, jenž se ho už nezbavil.

  • Europa? Václava Klause autor: Timm Schamberger, zdroj: ČTK/dapd http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2244/224321.jpg
  • Globální oteplování autor: Markéta Sandanusová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/121/12078.jpg
  • Mítink KSČM autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2322/232192.jpg
  • Václav Havel, Václav Klaus a Petr Pithart na pohřbu Jiřího Dienstbiera autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2246/224592.jpg
  • Václav Klaus na návštěvě Chile autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2447/244612.jpg