Klaus a Zeman: Typický slovník versus přehnaná mimika

Praha – Dnes už bývalý prezident Václav Klaus si je s novým, Milošem Zemanem, v mnohém podobný. Podle politologa Aleše Balcara, který byl na ČT24 hostem Studia 6, jsou oba muži pragmatici. Vyznávají prý sice nějaký ideový postoj, v praktické politice jsou ale ochotni dělat výrazné ústupky. V mluveném projevu má jeden typický slovník, druhý zase neotřelou mimiku. V některých ohledech se ale výrazně liší, podle Balcara je to například zřejmé v jejich názorech na českou suverenitu a zahraniční politiku.

Oba politici, Václav Klaus i Miloš Zeman, podle Aleše Balcara sice vyznávají nějaké ideové postoje, v praktické politice jsou ale ochotni dělat výrazné ústupky oba dva. „Dobrým příkladem může posloužit Klausovo vládnutí v 90. letech, kdy poměrně nepravicově odkládal privatizaci bankovního sektoru. Naopak Zeman potom poměrně nelevicově tuto privatizaci provedl,“ vysvětlil politolog.

Aleš Balcar, politolog:

„Dá se říci, že Zeman se hlásí k Masarykovi, ke kořenům demokracie u nás, ale nevymezuje to ve smyslu Klausově 'my a oni'. Naše česká suverenita, český národ versus nenárodní principy, Evropa, hrajme si sami sebe. Miloš Zeman velmi často neodolá síle okamžiku. Rád potom pronese nějaký výrok, který se mu v tu chvíli líbí. Myslím si, že jeho postoj není tolik konzistentní.“

Balcar: Na rozdíl od Klause Zeman nehájí tak striktně českou suverenitu

Hlavní rozdíl mezi oběma prezidenty vidí Balcar v oblasti zahraniční politiky. „Tam se Miloš Zeman hlásí k evropské integraci, hlásí se i trochu jinak k otázce státní suverenity než Klaus. Několikrát se nechal slyšet, že si za určitých okolností dovede představit ozbrojený zásah v Iránu v případě rozvoje jaderného programu. Naopak Václav Klaus vždy státní suverenitu hájil,“ dodal Balcar.

Politolog Balcar také soudí, že jsou oba muži elitáři. Jsou prý přesvědčeni o tom, že mají politiku dělat hlavně politické strany, občané se podle nich mají vyjadřovat především ve volbách, nikoli přímo. Každý prý také hledí trochu sám na sebe. „Oba jsou přesvědčeni, že jsou nějakým středobodem dění, ale pokud jde o jejich vzájemný vztah, jde tam o jakési soupeření,“ míní Aleš Balcar.

  • Václav Klaus autor: Jaroslav Matyáš, zdroj: ČT24
  • Miloš Zeman zdroj: ČT24

Oliva: Klausův projev je ojedinělý, Zeman by se měl zbavit přehnané mimiky

Co se týká mluveného projevu, ten se podle ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR Karla Olivy za posledních třiadvacet let příliš nezměnil.

Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český, AV ČR:

„Klaus rád opakuje přídavná jména nebo příslovce, takové to: 'velmi, ale velmi', 'krásný, ale velmi krásný' atd. To je pro něj zcela typické, svým projevem podtrhává, co chtěl říci. Podle mého názoru je Miloš Zeman rozený řečník, kdežto Václav Klaus se řečnictví musel učit. V obličejové mimice by se měl dle mého názoru Zeman trochu mírnit. Jako prezident by měl působit umírněně a od své přehnané mimiky upustit.“

Zeman je podle Olivy ve svých projevech přesvědčivější než Klaus. „Svojí lidovostí, ať už je předstíraná, nebo ne, si dokáže podmanit více lidí. Na druhou stranu svojí až takovou zemitostí může ale také někoho odradit,“ dodal odborník.