Kdo nekrade, okrádá rodinu - řeč komunismu vychází ve slovníku

Praha - Před pětašedesáti lety převzali moc v tehdejším Československu komunisti. Čtyřicet let následné totality zásadně ovlivnilo i český jazyk, jak dokládají autoři Malého slovníku reálií komunistické totality, který vydává Nakladatelství Lidové noviny. „Zarazí mě, když mi navigace hlásí, že se blíží sjezd. Vždy si vybavím sjezd straníků a rozpracovávání usnesení sjezdu,“ vybavuje si zažitou frázi z doby totality historik Martin Franc.

Jazyk oficiální propagandy zpracovávali jazykovědci 10 let. Do tzv. Korpusu totality převedli texty z Rudého práva a také z devadesátky propagandistických příruček. Celkem vytvořili databázi o 15 milionech slov. „Jedním z nejfrekventovanějších výrazů je “boj za.„ Stále se za něco bojovalo nebo proti něčemu, jednou to byla mandelinka bramborová, jednou boj o poslední zrno,“ popsal lingvista František Čermák z Ústavu Českého národního korpusu.

„Komunistický režim velmi zneužíval běžný jazyk. Například přídavné jméno 'šťastný'. Najdeme obrovské množství spojení s budoucností, komunisté pořád mluvili o šťastné budoucnosti a zastírali všechny své problémy v současnosti,“ upozornila lingvistka Věra Schmiedtová. 

Příkladem lidové tvořivosti je pojmenování mostu v pražském Braníku. V 50. letech ho stavěli lékaři nebo právníci, kteří neprošli kádrovými prověrkami. Pražané mu proto začali říkat most Inteligence.

Rozhovor s Martinem Francem (zdroj: ČT24)

Autoři rozlišují 2 roviny jazyka z období před rokem 1989 - jazyk vládnoucích a jazyk ovládaných

Orální historici vedli rozhovory jak s představiteli komunistické totality, tak s disidenty i s běžnými lidmi. Výpovědi lidí z různých sociálních vrstev totalitního režimu jsou na první pohled rozlišitelné, právě i podle jazyka a slov, která volí. „Výrazné je to u představitelů dřívějších mocenských elit, kteří jsou schopni využívat určitý specifický slovník. Jejich projev často připomíná stranický výjev o jejich životě než nějakou žitou skutečnost,“ uvedl historik Martin Franc z Masarykova ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií UK.

Jazyk zasahoval do všech sfér života. A vyžíval se i ve zkratkách

Autoři slovníku si kladou za cíl zachytit jazyk totality pro mladší generace, které v tomto režimu nevyrůstaly a jen obtížně ho chápou. „Výrazně je to vidět u zkratek. Pro člověka mé generace je běžné mluvit o JZD nebo ROH, každý chápe, co to bylo. Pro dnešní mladé už ten text ale může být naprosto nesrozumitelný,“ dodal Franc.

Ustálená slovní spojení:

  • „kdo nekrade, okrádá rodinu“
  • „kdy to rupne“