Katoličtí biskupové: Přijměme rodiny křesťanských běženců

Česká katolická církev vstoupila do tuzemské debaty o pomoci uprchlíkům. Konference biskupů, kteří dnes zasedli na Velehradě, nabídla pomoc Sobotkovu kabinetu; chce vyzvat farnosti, aby po dohodě s radnicemi přijaly rodiny křesťanských běženců.

Katoličtí biskupové vzkazují, že mohou pomoct s migranty (zdroj: ČT24)

V prohlášení České biskupské konference stojí, že biskupové vnímají „naléhavost potřeby solidarity s oběťmi válek a náboženské nenávisti, ale i obavy naší společnosti plynoucí ze současného přílivu migrantů do Evropy.“ Podle ČBK je přitom potřeba rozlišovat mezi uprchlíky postiženými válkou, hladem či nestabilitou, kteří pomoc potřebují, a ekonomickými migranty.

Sobotkův kabinet biskupové vyzývají, aby se k problematice postavila s rozhodností. Zároveň nabízejí aktivní pomoc prostřednictvím jednotlivých farností. Ty by po dohodě s místními samosprávami měly mezi sebe přijmout rodiny křesťanských běženců. Do spolupráce by měly být také zapojeny místní charity. Stát by měl mít na starosti otázku bezpečnosti.

Duka: Pomoc je naše povinnost

„Vycházíme z obecného pocitu solidarity, který je vlastní každému člověku a na kterém je založeno i mezinárodní soužití. Všichni vidíme, že situace se jak v Maghrebu, tak na Předním východě, ale i na ukrajinsko-ruské hranici dramatizuje, množství lidí hledá vlastní útočiště a pomoc. Toto je naše povinnost,“ řekl kardinál Dominik Duka.

Primas český zároveň poukázal na to, že kvůli problémům s novodobými formami terorismu je potřeba, aby k tomuto jednání církev přistoupila ve spolupráci se státem a jeho bezpečnostními složkami. O pomoci církve chce jednat s premiérem. 

Z prohlášení konference biskupů: „Nabízíme vládě, že vyzveme naše farnosti a sbory k tomu, aby po dohodě s místními samosprávami i za spolupráce s lokálními Charitami a Diakoniemi mezi sebe přijaly rodiny křesťanských migrantů. Jsme tak připraveni aktivně pomáhat v jejich integraci a vytvořit tím prostor pro obohacení naší společnosti.“

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera mají katolíci už dnes neoficiální nabídky od různých lidí, kteří jsou ochotni někoho přijmout. „Vím, že to nemůžeme udělat bez jednání s obcemi. Je potřeba to projednat s obecní správou, nechceme dělat někde napětí,“ řekl Graubner. Církev má podle něj na druhou stranu navázané také kontakty s lidmi, kteří pomoc potřebují. „Například nás navštívil arcibiskup, který žije v Kurdistánu s 50 000 křesťany, kteří byli vyhnáni Islámským státem a žijí tam pod stany. “

Stop nenávisti, žádá petice

K otázce migrace se už vyjádřili i čeští evangelíci. Čeští politici podle nich prokázali minimální odvahu v pomoci uprchlíkům. Českobratrská církev evangelická (ČČE) žádá představitele státu, aby urychleně jednali a nestrašili lidi. „Zároveň se obracíme na sbory ČCE, aby hledaly možnosti, jak poskytovat následnou pomoc k začlenění všech, kdo chtějí s námi žít. Ostatně některé sbory církve takovou pomoc již dříve zahájily,“ uvedla synodní rada církve.

Výzva k rozhodnému stanovisku nezní ve veřejném prostoru poprvé; s poněkud odlišnou motivací volá po jasném hlasu premiéra a ministra vnitra také petice Stop nenávisti. Oba ústavní činitele žádá, aby odsoudili rasismus a xenofobii, které ovlivňují debatu o uprchlické krizi. Jedním z podnětů byla nedávná demonstrace odpůrců imigrace na Václavském náměstí, jejíž účastníci se protestu zúčastnili i s maketami šibenic.

Církev pomáhá uprchlíkům také v sousedním Německu. Podle Katolického týdeníku na 222 katolických i protestantských kostelů poskytuje na základě pravidel daných Německou ekumenickou komisí pro církevní azyl přístřeší 400 uprchlíkům. Většina z nich by na základě záporného vyřízení azylové žádosti měla území Německa opustit. Starodávné právo církevního azylu nicméně umožňuje okamžité naplnění této litery pozdržet.