Kapři mají šestý smysl, který je otáčí ze severu na jih

Praha - Kapři ponechaní v klidu se velmi často natáčejí severojižním směrem. Zjistil to tým badatelů z České zemědělské univerzity (ČZU), Univerzity Karlovy a University Duisburg-Essen, své závěry publikovali v renomovaném vědeckém časopise PLOS ONE. Kapří „šestý smysl“ podle vědců souvisí s geomagnetickým polem.

„Vědci fotografovali ryby v kruhových kádích, z nichž dočasně odstranili přívody vzduchu, aby nezkreslovaly výsledky. Po vyhodnocení nebyla statisticky významná žádná jiná orientace než severojižní,“ popsal mluvčí České zemědělské univerzity Josef Beránek. Výzkum zahrnoval přes 800 měření více než 14 000 ryb v 80 kádích umístěných ve 25 lokalitách.

Vědci z ČZU a z Essenu už před čtyřmi lety spolupracovali na studii, podle níž skot a jeleni také na pastvě využívají magnetického smyslu a často odpočívají v severojižní ose. Výzkum se tehdy týkal více než 8 000 kusů dobytka na několika stovkách různých pastvin a téměř 3 000 jelenů ve 250 lokalitách.

Podobných prací bylo dosud publikováno jen málo. Například lososům tento šestý smysl pomáhá spolu s čichem v orientaci při návratu do řek, kde přišli na svět.  

Vydáno pod