Kabinet má mít nový poradní orgán - radu pro rodinu a dítě

Poděbrady - Ještě letos by měl vzniknout nový poradní orgán, který bude mít na starosti problematiku rodiny a ochrany dětí. Jeho členy budou zejména ministři, jejichž resortů se tato problematika týká, a předsedou premiér. Důvodem je snaha zefektivnit opatření namířená na ochranu práv dětí. Shodli se na tom experti z ministerstev práce, vnitra, zdravotnictví a školství, kteří jednali dnes v Poděbradech.

Rada pro rodinu a dítě by měla vzniknout přeměnou některého ze současných poradních orgánů, které má vláda k dispozici. „Odráží to priority této vlády, mezi které patří bezesporu rodina s dětmi a ochrana dětí,“ uvedla ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková, která se dnešního jednání rovněž účastnila.

Nyní jsou otázky ochrany dětí roztříštěny do více resortů, proto také experti v Poděbradech vypracovali návrh Národní strategie prevence násilí na dětech, který má celou agendu sjednotit. „Prevence násilí na dětech vyžaduje mezioborový přístup,“ zdůraznila předsedkyně vládního výboru pro práva dětí Eva Vaníčková.

Světová zpráva o násilí na dětech, kterou vypracovala OSN, přitom každému státu doporučuje ustavit na národní úrovni orgán, který bude odpovědný za koordinaci prevence násilí na dětech a který bude současně partnerem mezinárodního výboru OSN. Tím by v Česku byla právě nová rada vlády. Nynější vládní výbor pro práva dětí by jí byl podřízen.