K výstavbě dálnic bude třeba i audit jejich bezpečnosti

Praha - V budoucnu bude třeba, aby na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací, které slouží ke spojení ČR se zahraničím, dohlížel auditor bezpečnosti pozemních komunikací. Audit bezpečnosti vyžaduje evropská směrnice, kterou vláda zapracovala do novely zákona o pozemních komunikacích a předložila ji sněmovně. Audit by měl zahrnovat vše od návrhu dokumentace až po hodnocení dokončené stavby nutné pro kolaudační souhlas. Výsledkem práce auditora bude zpráva s popisem předpokládaných dopadů budované dálnice a silnice na bezpečnost silničního provozu při jejím používání.

Auditor bude nejprve zkoumat návrh dokumentace, který je potřebný pro vydání územního rozhodnutí. Ve druhé fázi se zaměří na projektovou dokumentaci potřebnou pro vydání stavebního povolení. Třetí fáze se bude týkat již hotové stavby pro účely zkušebního provozu. Poslední částí bude hodnocení stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

Ředitelství silnic a dálnic, které v tuzemsku vyřizuje administrativní záležitosti kolem stavby těchto komunikací, pak bude muset úřady informovat, zda a jak námitkám auditora vyhovělo. Pokud jim nevyhoví, bude muset svůj postoj zdůvodnit.

Auditorem bezpečnosti silnic a dálnic bude moci být pouze jednotlivec. Povolení bude auditorům vydávat ministerstvo dopravy. Budou muset mít například odpovídající praxi v posuzování bezpečnosti provozu na silnicích a budou skládat zkoušky před komisí jmenovanou ministerstvem dopravy. Zákon auditorům současně zakáže, aby hodnotili stavby, na jejichž přípravě se sami podíleli, případně se na nich podíleli jejich blízcí nebo obchodní partneři. Pokud by toto pravidlo opakovaně nebo hrubě porušili, ministerstvo jim povolení odejme.

Silniční stavba
Zdroj: ČT24